The Flood.

Potopa.

Lubomír Tomik

V rajské zahradě
Ištar vyvedla mrtvé z podsvětí ,
aby popatřili na živé

a aby se v rajské zahradě
 podivili :
,,Ale každý z Vás už přece zemřel ?",  řekli mrtví.

/ nutně není hrůzná nebo tragická nebo morbidní představa, je to jen zrcadlo, někdy tak všechno vypadá /


a and a and and-

The flood.

Lubomír Tomik

In the Garden of Eden
Ishtar brought the dead out of the underworld,
to look after the living

and to be in the Garden of Eden
  surprised:
"But each of you has already died?", said the dead.

/ not necessarily a horrible or tragic or morbid image, it's just a mirror, sometimes everything looks like that /

Kruté ? Ještě jedna karta –


 Sedm holí – Odvaha
 Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili. Pokud máme odvahu stát za tím, čeho si vážíme, vše se rozevře jako lotosové květy. Staré kvality budou nahrazeny novými a nám bude dovoleno vydat se směry, které jsou pro nás důležité, což naznačují hlavy ptáka ibise či fénixe. Budeme schopni vnímat věci s větší jasností a budeme moci naplnit svou vizi a tvořivost, jak to ilustruje okřídlené oko Hora na špičce dvou holí. Astrologickým aspektem této karty je Mars ve Lvu. Mars je planetou energie a vitality, jež podporuje náš tvořivý projev, který je spojován se znamením Lva.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

Teprve teď publikovat, někdy jde o vteřiny , někdy jde o hodiny roky staletí, Potopy.

,,Mág“ mě zavedl až do tohoto okamžiku, všechno mohlo být úplně jinak.

Není.

A bit of magic

Fotografie od Rodolfo Clix na Pexels.com
Trocha magie.

Lubomír Tomik

nesprávné vyhodnocení experimentu
vytvoříš si představu na základě pocitu

stvoříš červenou
stvoříš
žlutou
bílou
a černou sraženou krev
a všechno se točí zpátky

kly kanců zryly lesní zem
zakousla jsi se do mne
kly
zuby
kly
zuby
kly
zuby
kly
záhady
kly
bílý
kel
čekající v soumraku

A bit of magic.incorrect evaluation of the experiment
you create an idea based on a feeling

you create red
you create
yellow
white
and black clotted blood
and everything is spinning back

the boar's tusks scratched the forest floor
you bit into me
tusks
teeth
tusks
teeth
tusks
teeth
tusks
mysteries
tusks
white
tusk
waiting at dusk

...................................................................

,,Sedmipočetníci.“

Památník Velké Moravy ve Starém Městě.

https://www.slovackemuzeum.cz/pamatnik-velke-moravy-cyrilometodejske-centrum

Někdo mi včera řekl slovo ,, Sedmipočetníci “ několikrát, s takovým zápalem a odhodláním a ozvalo se TEĎ znovu.

Napsáno na papír, barvy použity podle klíče každá šestá tuba v balení.

Zapomněl jsem na svatozáře.

Dodnes jsem o existenci slova ,,sedmipočetníci “ nevěděl.

Podle mne ani neexistovalo, sedm postav kolem slova ,, sedmipočetníci „.

Nic nepravděpodobnějšího neexistuje, každý z nich má svůj příběh.