Lavater.

Ilustrace Johann Caspara Lavatera se vynořila v knize Soumrak Kouzelníků,pánů Kukala a Maliny z roku 1987, dnes by se oba divili.

Ilustrace jsou Tvé rty,aspoň tak si je pamatuji.

Co by jste asi tak řekli na Grahama Hancocka?

Použili by jste stejný termín, ,, pseudověda “ ?

Myslím, že jsme na pokraji události podobné několikátému objevení Amerik, jen v tomto případě to bude Ideaspace nebo… něco úplně nečekaného, země za zrcadlem, tunelem, světlem.

Nechej svou fantazii ,ať hoduje, ať se krmí, nasyť ji !

Pokoj in Nowhere V.

oprátka klesala stále níž
dotýkala se jí
byla chladná
pohyb se prosmýkl rychlostí
políbil ji na černé rty
uchopila nůž pevněji
motýli se vznášeli
všechno ztichlo
podívali se na sebe
zvedla nůž a bodala a bodala a bodala
krev z rány tryskala tryskala tryskala
šeptala !
oprátka ji pohladila posledním pozdravením
setmělo se !
za chvíli slunce roztrhalo tmu
vylétli z Pokoje který se
změnil,
Klaun odcházel
plakal
letěli dlouho
dny ubíhaly až najednou
ZAHLÉDLI ZEĎ vlastně to byla
stěna
stěna dalšího Pokoje
nevěděli to
a svíce
začala
znovu 
hořet a 
svíce dohořívala ...

A  napsáno pod dvaceti letech:
vrať se na začátek, jak jsme začali ?Room in Nowhere

the noose went lower and lower
she was touching Her
She was cold
the movement slipped through the paces
he kissed her black lips
she gripped the knife tighter
he floated in the air
everything went quiet
they looked at each other
she raised the knife and stabbed and stabbed and stabbed
blood from the wound gushed gushed gushed
she whispered!
the noose caressed her with a final greeting
it got dark!
in a moment the sun tore through the darkness
flew out of the room which
changed
The clown was leaving
he cried
they flew for a long time
the days passed by suddenly
THEY SAW THE WALL actually it was
wall
the wall of another Room
they didn't know it
and candles
began
again
burn a
the candle was burning down...


And written after twenty years :
back to the beginning, how did we start?

Před dvaceti lety, ještě dávno před tím, než jsem se pokoušel číst Plačky nad Finneganem od Jamese Joyce , jsem skončil začátkem, nejsou náhody, jsi jen TY a vědomí někde uvnitř. Tunel ,světlo.

Nechej svou fantazii stvořit zrcadlo

Pokoj v Nowhere IV.

příštího večera  když
voda opadla
zapálili novou svíci
doutnala a zhasla
byla mokrá
nevěřícně se na sebe dívali
písek v pokoji se začal třást
začal vibrovat
jednotlivá zrnka levitovala
narážela do sebe a s hromovým
třeskem se měnila
celá jedna stěna Pokoje se stávala
zrcadlem
dotýkali se ho !!
viděli obrazy svých těl!!
chápali význam toho okamžiku ?!?!
................................................................

Dokončení, poslední kapitola následuje, Room je všude, před i za zrcadlem.

Room in Nowhere IV.

the next evening when
the water receded
they lit a new candle
smoldered and went out
she was wet
they looked at each other in disbelief
the sand in the room began to shake
began to vibrate
individual grains levitated
she bumped into herself and thunderous
she was changing with a bang
one whole wall of the room was becoming
mirror
they were touching him !!
they saw images of their bodies!!
did they understand the meaning of that moment?!?!
................................................... ..............

Completion  follows, Room is everywhere, in front of and behind the mirror.
Dokončení následuje, jsi zrcadlo své fantazie, i když si myslíš že žádnou nemáš a všechno jsou to jen kecy, nejsou.
Počkej až to zjistíš, až Tě to zasáhne se silou jasnější než milion sluncí.