Nechej se svou fantazií unést….

Pokoj in Nowhere III.

pohodila hlavou
vím co mi chceš říct
že mi neřekneš...
nedbaje svistu kulek
se sklonil k ní
ano,ano,zůstali jako
němé sochy spojeni navěky
necháš mne žít ?
z řeky vlivem explozí
vytryskla voda se zbytky
mrtvých ryb zaplavovala pole 
a příbytky - Pokoji se vyhnula !
A měsíční svit ozářil krajinu pod vodou 
krajinu pod vodou !
Pokoj plul po proudu 
a nechal se 
unášet

Room in Nowhere III.

she tossed her head
I know what you want to tell me
that you don't tell me...
ignores the whistling of bullets
he bowed to her
yes, yes, they remained as
silent statues united forever
will you let me live ?
from the river due to explosions
the water with the remains gushed out
dead fish flooded the fields
and dwellings - She avoided the Room!
And the moonlight illuminated the underwater landscape,
landscape under water!
The room flowed
and drifted off

..........

Konec třetí části, pokračování všeho následuje,karta Thothova Tarotu je ... ,, Mág."

Nechej svou fantazii dýchat…

Pokoj in Nowhere II.

ve skutečnosti byl pokoj plný písku
Písku !
nevím nevím co jsi chtěla říct
každý den klepal na stěnu
smutný klaun s obrovským červeným nosem
a komickýma botama
jeho pohled utkvíval
pohnula rukou
úsměv
čau
zatím lano sjíždělo níž a níž

v dálce zahlédl bělmo kostí
byly vyschlé -
přesně jak říkal
náhle vzlétli a praporce se třepotaly
legie pohlcovaly písek
pomalu poletovali andělé
mysticky
tajemně
do lví tlamy vlétli
pak zařval
v pokoji se rozsvítila světla
byl plný krve !
smutek nás opustila  odešel
zmizely i jejich úsměvy
plameny olizovali zbytky tváří
popadal se za břicho
do úst mu větrem hnané
vletovaly kousky písku
zrnka
nedbal skřípění zubů a pokračoval
pokoj je obsazen
jsem dobyvatel ! skloňte zraky!
uvnitř to zašumělo


....Room in Nowhere II.

in fact the room was full of sand
Sand!
i don't know what you wanted to say
every day he knocked on the wall
sad clown with a huge red nose
and comic shoes
his gaze was fixed
she moved her hand
smile
Hi
so far the rope was descending lower and lower
to the lovers

in the distance he saw white bones
were dry -
exactly as he said
suddenly they took off, flags fluttering
legions devoured the sand
angels flew slowly
mystic
mysterious
they flew into the lion's mouth
then he roared
a light came on in the room
he was full of blood!
sadness has left us gone
their smiles also disappeared
the flocks licked the remains of their cheeks
he grabbed his stomach
wind-driven into his mouth
bits of sand flew in
grains
he ignored the gnashing of teeth and continued
the room is occupied
I am a conqueror! look down!
it rustled inside

.................................................
End of the everything ...no ! 
End of the part two.

Pokračování bude následovat.
Karta je Hvězda.
Star,
jsi TY.