První turbany.

Musel jsem o Tobě napsat, nerozumím tomu, že nejsem hoden, ani jedné černé kávy.

Možná je čas, co jsi řekla, tehdy, v Olomouci?

,, Černá.“

Rty slepých uliček.
Autor fotografie PS, děkuji za zaslání.

Master projížděl kolem ,Tour Romania Slovakia, mise splněna.

http://www.speckmetal.net

A dál

Bývalá věznice v Uherském Hradišti, několik lidí se pokouší o její záchranu,aby se tak snadno nezapomnělo.

Homepage

Naproti mé zahrady, o dva ploty dále, žil p.Grebeníček.

V té věznici mučil vězně. Zlo je nenápadné.

Zpátky.  ,, První Turbany.“

Děje se všechno.

Jen slova.

Kombakir.

Lubomír Tomik

dnes jsem se probudil s někým jiným v hlavě,
dnes jsem se probudil s Tebou,
hladově a hravě,

každé slovo gesto 
úsměv
přesto

kombakir
kombakir

dnes budu usínat s někým jiným v hlavě,
dnes budu přibíjet hřeby,
černé, tři a pěta padesát krát devadesát,
vhodné

kříže u cest,
volné


....
Víš jaké to je , probudit se, neležet vedle Tebe a nepoznávat se ?
Rytíř Disků.
.....................................................................................................................................................................
Kombakir.

Lubomír Tomik

today i woke up with someone else in my head
today i woke up with you
hungrily and playfully

every word a gesture
smile
yet

kombakir
kombakir

tonight i'll fall asleep with someone else in my head
today i will drive nails
black, three and five fifty times ninety,
appropriate

roadside crosses
loosely


....
Do you know what it's like to wake up, not lie next to you and not recognize yourself?
Knight of the Discs.
Jen slova, další a další den a pak se jednou vzbudíš, nebo to někdo udělá za Tebe.

Kombakir je hádanka.
Ve světě vyhledávačů nic těžkého.
Ve světě umělých inteligencí.
Juchu.

Karma je zdarma ?

Fotografie od Sam Willis na Pexels.com

Karma.

Lubomír Tomik

Pořád říkáš -Karma je zdarma ? -
pořád vstáváš a necháváš druhé 
aby za Tebe rozhodovali,

pořád jsi hrdinka ve spandexu
pořád jsi divák v multiplexu
oni za Tebe rozhodují

karma odmítnutí druhého
pozvání na kávu je nejhorší

karma lvice bez zubů,
je spásat trávu na savaně

vítr fouká a ohýbá stvoly,
 jen aby se zase narovnaly

zapomněl jsem,
nikdy si nic nepamatuješ

ani karmu,která je prý zdarma,
pěkné kecy , 
mimochodem

vymluvíš se na cokoli aby jsi nemusela,
cokoli,
...jednou to pochopíš,

není to karma která je zdarma,
jsi to Ty,
tvé činy a následky,
to špatné je zdarma,

když nic neuděláš.
, a budeš se vymlouvat.

..............................................................................
Karma.You keep saying -Karma is for free? -
You keep getting up and leaving others
to decide for You

You're still a hero in spandex
You are still a viewer at the multiplex
they decide for you

the karma of rejecting another
the coffee invitation is the worst

karma of the toothless lioness,
is to graze grass on the savannah

the wind blows and bends the stems,
  only to straighten up again

I forgot,
You never remember anything

nor karma, which is said to be free,
nice shit
by the way

you'll make excuses for anything so you don't have to
whatever
...one day you will understand

it's not karma that's free
is that You,
Your actions and consequences,
the bad is for Free

when You do nothing.

...........................................................................................

Právě mi došla trpělivost.
Karta je ,,Neúspěch" Sedm Disků.
Ale aspoň byla vyložena.
Nehnu se dál.

Znovu, oprava článku a :


Karma je zdarma možná pro Tebe.

Musím si každý nádech, každý krok zasloužit, takže na karmu nečekám.