Příprava do Studia Shaark I. / Pro Řehořovo Knihkupectví /

Příprava do Studia Shaark I. / Pro Řehořovo Knihkupectví /

https://www.shaark.cz/

Jaká asi byla karta Crowleyho Tarotu pár vteřin před začátkem živého vysílání ?

,,Mág.“

Nejlepší je, že nelžu, nevymýšlím si, všechno se děje TEĎ , jestli nějaké tornádo kdy zamířilo do Kansasu, tohle bude ono,zkracuje mi čekání na…Tebe, lékařskou konzultaci ,všechno, stejně , není žádné čekaní.

Soul snack.

Instrumenty.

Lubomír Tomik

instrumenty děsivé,
svačina duše

nože okamžiků
jak se  usíná,

krásný čas svačiny duše,
tělo mezi těly

rozcuchaná,
usmíváš se
..................................................................................................

Instruments.


scary instruments,
soul snack

knives of moments,
how  falls asleep

beautiful soul snack time
a body between bodies

disheveled,
You are smiling

Být zdrojem.

Dopis.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Dopis.

Lubomír Tomik

napsaný

nevracel se,
žádná odpověď,

byl jiný čaj,
byl jiný čas
hádanka

příprava na vzkříšení
Tví uctívači již mávají palmovými listy
dopis se nemůže ztratit, odešel
cesta je vždy cesta je cesta a nikdy nekončí


.....................................................................................................................
The Letter.

Lubomír Tomik

The Letter

didn't come back,
no answer,

was different tea
it was a different time
puzzle

preparation for resurrection
Your worshipers are already waving palm leaves
the letter cannot be lost, he has left
a journey is always a journey is a journey and it never ends.
............................................................................................................................................


Vše plyne.
i kouzla ,,Mága"
a když je to tak.... karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov napsaných před delší dobou a uběhla další doba,
čekání.