Nohy.

Problémy.

Milý deníčku, všechno je úplně v prdeli.

Nyní sport.

Dneska to bude chvíli pesimistické.

Tenhle deníček si platím, proč ne. Proč cokoli ne. Vypsat se.

A nyní, pro velký úspěch, předvede Velký Tragéd kus : ,, Ostrov Tebe.

Uklonil se a řekl:

,,Nikdy tam nedoplavu, jenže: Co když poletím ?“

Opona.

Další.

Propadlo se otevřelo.

Karty mlčí. Nemůžu vyjít ze sklepa , schodů je více než do podkroví.

Výborně, reportáž z pekla , je tu teplo, asi se topí pod kotlem.

CONCEPT IN

Concept in .

Lubomír Tomik

concept in the inquisitions
you need to control him
you need to be in control
you need to have it
under control

concept in the inquisitions
you need to come under my control,
my quicksilver

concept in the inquisitions
when you keep your flame connection
the concept of the inquisition is mulatto breath

as regular as a whirlpool in a sink
breath on my neck
not far from the slaughterhouse of exiled wanderers
speed skater

people are versatile
women are all kinds

you whistle a mystical melody
concept
  inquisition,
take everything from me

you burned all my thoughts,
put them next to the body

before it blooms

Koncept v .

Lubomír Tomik

koncept v inkvizicích
potřebuješ ho mít pod kontrolou
potřebuješ mít pod kontrolou
potřebuješ ho mít
pod kontrolou

koncept v inkvizicích
potřebuješ mi jít pod kontrolou
má rtuťi

koncept v inkvizicích
když si necháváš spojení s plameny
koncept inkvizice je dech mulatek

pravidelný jako vír v umyvadle
dech na krku
kousek od jatek exulantek tulaček
rychlobruslařek

lidé jsou všelijací,
ženy jsou všelijaké

pískáš si mystickou melodii
konceptu
inkvizice,
vem mi všechno

spálila jsi všechny mé myšlenky,
pohoď je vedle těla

než rozkvete

………………………………………………………………

A Martyr of Fanaticism. Naked young women being brutally tortured by Spanish Inquisition. The Spanish Inquisition was established in 1480 by Catholic Monarchs Ferdinand II of Aragon and Isabella I. It was intended to maintain Catholic orthodoxy in their kingdoms and to replace the Medieval Inquisition, which was under Papal control. The regulation of the faith of the newly converted was intensified after the royal decrees issued in 1492 and 1502 ordering Jews and Muslims to convert or leave Spain. The Spanish Inquisition is often cited in popular literature and history as an example of Catholic intolerance and repression, and was not abolished until 1834, during the reign of Isabella II. Although records are incomplete, about 150,000 persons were charged with crimes by the Inquisition and about 3,000 were executed. Photogravure after Jose Brito, G. Barrie & Son, 1901.

…………………………….

Karta Crowleyho Tarotu na slova o inkvizici, přišla, tedy :

Z výkladu karty :

Ctím vše, co má hlubší význam a smysl.

Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji.

NIKDY