A Poem. Thomas G.Poehlmann

Vytvořeno ve Studiu Midian. Natočeno ve Vinotéce Zlatá Vína .


Lyrics:


A Poem.


Thomas G.Poehlmann


…There I came,
Ax over shoulder
I wanted to kill the wolf that died of hunger
Piggy – I say
My brave pig
You wanted to get even with the bad guy
But what don’t you know –
You are at butcher’s yard
turn around
I don’t want to eat your meat

………..

…………………………………………………

https://www.zlatavina.cz/

https://liberland.org/en/

Najednou.

Bez obrázků, bez přípravy, papír tužka  Ty, zleva ,zprava.
Kdo jsem ?

............................................................................................................
Země na Slonech.

Lubomír Tomik

slova snová v kokony oděná,svinutá do hadích kůží natrvalo přišpendlených do motýlích sbírek

v této verzi reality slova snová kokosová, svinutá do motýlích křídel ve sbírkách hadů se špendlíky místů zubů

kape
jed
kape jed
med med med med
ano,
med Tvého těla nakonec

a na Slonech ?

Najednou jen v jiné verzi reality placatá planeta na zádech šesti slonů,
sedla kymácející 
se.

...................................................................

Land on Elephants.

Lubomír Tomik

dreamy words clad in cocoons, wrapped in snake skins permanently pinned to butterfly collections

in this version of reality the words dreamy coconut, coiled into butterfly wings in collections of snakes with pins instead of teeth

drop
poison
dripping poison
honey honey honey honey
Yes,
the honey of Your body at last

and on Elephants?

Suddenly, only in another version of reality, a flat planet on the backs of six elephants,
saddles rocking
with
Us.
...............................................................................................................

Porce lanoví / Audio /

Napsáno, čteno nahráno za doprovodu hudební smyčky Wamba Indigenous Music – Short flute like notes using an instrument made from fruit shell z Archivu BBC, nejsem držitelem autorských práv, volně dostupné pro neziskové účely .

Jen podobnost slov v českém jazyce – ,,porce lanoví“ a ,,porcelánový“.

Porcelain.

Lubomír Tomik

portions of rigging
portions of rigging
porcelain
portions of rigging
portions of rigging
porcelain
porcelain portion rope
the porcelain portion does not say anything

so you think
so you think
portions of ropes in marble,
between anemones and polyps,
swaying to the rhythm of the streams,
I see,
the heart rises to the sky every morning and filters and sprays the blood to the regions below
portions of rigging
porcelain

..........................................................................................................


Frivolous French beaches.

Fotografie od Larry Snickers na Pexels.com

…………………………………………………………………………………………..

Frivolní francouzské pláže.
Lubomír Tomik

neteče voda nočníky jsou pod postelí a postel je pod nebesy 
jak ze sebe dostaneš
sůl z vln přísných

laskají Tvé tělo v záplavách slunečníků
stínů
laskají Tvé tělo v záplavách stínů
slunečníků
stínů
slunečníků
stínů

Frivolní francouzské pláže .
Co je to frivolní ?

,,lehkomyslný, lehkovážný až oplzlý"

To ty francouzské pláže a Ty, která na nich nejsi.


....................................................................................................................

Frivolous French beaches.
Lubomír Tomik

there is no water, the potties are under the bed and the bed is under the canopy of the night
how do you get off
salt from severe waves

they caress Your body in floods of parasols
shadows
they caress Your body in the floods of shadows
parasols
shadows
parasols
shadows

Frivolous French Beaches.
what is frivolous?

"reckless, frivolous to lewd"

Those French beaches and those you are not on.
...............................................