Zastav sa s úctou !

https://basnicka-stezka.webnode.cz/

Stop and with respect!
Because here the dead live
and their names speak…

Ján Kostra

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Kostra

Autorka ideje Básnické Stezky spojující dva státy ,Česko a Slovensko, je Lenka Karhanová .

Domů

Jdeš levandulí. / Audio ze Studia Shaark /

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

You go through lavender.

Lubomír Tomik

you go through la ve nder,
along the stre am

scars,
it has long been buried by
river sand

you whisper something

/She/ -,,It’s such a shame you don’t have hair.

Your beauty amazes.

/He/ : „It’s such a shame that – / the audio of the stream along the lavender banks drowns out the other words /

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Báseň z roku 2017 ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz dostala najednou nový význam, děkuji Lence Karhanové za spolupráci, živě ve Studiu, bylo to spontánní a slova se najednou s odstupem všech těch let změnila, děkuji zvukovému inženýru Pavlovi, jaké to je když to co slyším v hlavě, když píšu je najednou skutečné ?

Přesně takové.

Tedy vzhůru, další kolo slunce.

To j taková škoda že……

Dnešní báseň je…

… není, sežral ji žralok z mé fotky z doby PŘED.

Slova přicházejí na svět na pozvání, je to velice citlivý vztah a ,,MUSÍŠ“ je slovo krásné, ano, udělám pro Tebe všechno.

Nejsme klub spisovatelů,nejsme televizní štáb, za každým příspěvkem jsou tři nepublikované,nepublikovatelné, zapomenuté.

Střídavě je to operace a pitva.

Musím.

Změna je život, tedy uvidíme.

Začínáme dnes.

Něco je JINAK.

Dancing.

Tančící hvězda.

Lubomír Tomik

řekni kdy jsme se setkali a kdy rozloučili
nebo mlč a mysli si něco jiného

noc stéká do očí,
chvěje se les,
řevem leopardů

pokoje prázdné,
uklizeno

světla zhasnuta,


leopardí kožichy,
pod pláštěm tmy,

tančící hvězda prolétá atmosférou,
jako my všichni

.................................................................................

Dancing star.

Lubomír Tomik

tell me when we met and when we parted
or shut up and think something else

the night flows into the eyes
the forest trembles
the roar of leopards

empty rooms
cleaned up

lights out


leopard fur coats,
under the cloak of darkness

a dancing star flies through the atmosphere
like all of us

Jsou vítězství a jsou porážky. Dobrá , pro tuto chvíli.

Poet Video.

Zvuková nahrávka pořízena včera ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz , báseň již byla jednou publikována, lyrics :

Point of the first lyre.

the voice breaks
the bone cracks

the voice breaks
the bone cracks
the voice breaks, the bone cracks

the voice breaks
and a bone breaks a bone breaks

-And now, the other hand.” said Cupid

And in Her the first lyre,
Isn't there enough beauty in the world?

They are not turtle shells,
our heavy armor?

Against time and the deterioration of the voice and
bones,
in awe.

.................................................................................................................................

Chtěl jsem vyzkoušet novou nahrávku s videem bez copyrightu…a ten zvuk prasknutí kosti slýchám celé dny, protože praská uvnitř, v pirátské noze.

kaktusové pole

Fotografie od Jonathan Borba na Pexels.com
Kaktusová pole.

Lubomír Tomik

tam v polích
střílí pohledy do země

v polích kaktusových

střílí je do žaludku noci
tam v polích

jsi někde beze mne
v polích zázračných všedních

a já v polích kaktusových
střílím šípy

napínám luk až praská tětiva
napínám hlas až se zachvívá

v polích katusových
kde každý pohyb

zaryje osten pod nehet a dál
do hlavy

..........................................................................................................

Cactus fields.

Lubomír Tomik

there in the fields
glances at the ground

in cactus fields

shooting them into the stomach of the night
there in the fields

you are somewhere without me
in fields of miraculous mundanes

and me in the cactus fields
i shoot arrows

I stretch the bow until the string snaps
I strain my voice until it trembles

in catus fields
where every move

digs the thorn under the nail and beyond
in to the head

...................................

Something

Fotografie od Caique Araujo na Pexels.com
Něco .

Lubomír Tomik

něco se děje
něco je ve vzduchu

temná dívka se směje
má zvláštní předtuchu

něco se děje,
jsi stopa větru

ukrytá v mlází,
nábojnice odpočatá před výstřelem


.....................................................................................................

Something.

Lubomír Tomik

something is happening
something is in the air

the dark girl laughs
She has a strange premonition

something is happening,
you are a trace of the wind

hidden in the bushes
cartridge rested before firing
...................................................

Dokonalé.

Z výkladu karty ,, Tento symbol odráží potřebu nápady realizovat a ne o nich jen mluvit. Princezna mečů ztělesňuje stav vědomí, ve kterém jsou slova spojena s uskutečněním. Praktické myšlení vyžaduje, aby za odhodláním vyjádřeným slovy následovala konkrétní realizace myšlenky.

Atmosféra vrby.

Fotografie od Kaboompics .com na Pexels.com

……………………………………………………………………………………..

Atmosféra vrby.

Lubomír Tomik

slzy v dešti,
krásná
a planoucí 

slzy v dešti
nádherné a matoucí

všichni jsme hory,
všichni jsme vrby
u bystřin času

Willow atmosphere.

Lubomír Tomik

tears in the rain
beautiful
and blazing

tears in the rain
wonderful and confusing

we are all mountains
we are all willows
by the streams of time

...........

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1048-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-disk

Synchronicita.

Rychlé pohyby očí v zeleném.

Sedm hodin spánku. Test. 11-6 hod.

Žlutá -vzhůru.

Fialová -lehký spánek

Tmavě modrá – hluboký spánek

Zelená – oči ve snu něco pozorují, proto R.E.M. , v zeleném.

Možná …dívají se Ni, jak Shlíží na své království.

………………………………………………………………………………………………….

Shlíží.

Lubomír Tomik

shlíží na své království,
každé ráno pohled do údolí

kde se pasou 
jednorožci nebo jaguáři

a na duhový rozích
a nabroušených zubech

kousky kořistí a myšlenek,
rudé květy 

nabodnuté na rozích,
mezi zuby.


.................................................................................She looks down.

Lubomír Tomik

she looks down upon her kingdom,
every morning a view of the valley

where they graze
unicorns or jaguars

and on rainbow corners,
sharpened teeth

pieces of booty and thoughts,
red flowers

spiked at the corners
between the teeth,......................................................................................................................

Kosovel a Kocbek.

Srečko Kosovel a Edvard Kocbek


Čtu ze sbírky jugoslávských básní ,,Snímky krajiny poezie." Music credit to ShadyDave

give me pain

Srečko  Kosovel

give me pain
let me still move!
I'm a scorched earth-
the black tree that burned.
You walk through and smell a whiff of cremation.

Give me your word
let me believe him
beaten by all around.
I'm a burnt tree
how do i make a noise
in the evening wind?


...............................................


Dumbness

Edvard Kocbeck

Above the nest the hawk completes its circle,
fly over ,    robber
and horror on my lips tenderly breathes its excitement
and silence my cry.

I am the hunt and the hunt, the hunter and the wet kind,
I am the hunting ground and the hunt,
I smuggle back the yarn, the bread of dreams without premonitions.
don't know where my roof is.

Too many delusions for me to hear
I know too many lies
I surrender to silence, spirit among demons,
unaided and alone.

Káva po ránu, silná ,černá jako noc….

…plná snů, která je námi.

…………………………………………………………………………………………………

Vytržení jazyka.

Lubomír Tomik

kávový dýchánek
a při dezertu mu vytrhla jazyk

seděl, mlčel a polykal sladkou železitou krev
a před polednem,

ode dneška za měsíc, před sto jedna lety
vykročil do vln

kávový dýchánek,
ještě ani pořádně nezačal

zaťala nehty do jeho zad,
devítiocasá kočka

s vytrženým jazykem, mžikem,
básníkem.


Nejsem uvnitř svého těla; mé tělo je uvnitř mě,
jsi uvnitř mne,
jsi a najednou na tom nezáleží

Začneme od začátku.
Na počátku bylo slovo.

V tomto případě,
je to telefonní číslo.

..........................................................................................................................................................................................

Tearing out the tongue.

Lubomír Tomik

coffee party
and at dessert she tore his tongue out

he sat silent and swallowed the sweet iron blood
and before noon,

one month from today, one hundred and one years ago
stepped into the waves

coffee party,
he hasn't even really started yet

she dug her nails
 into his back
the cat of nine tails

tongue out, in a blink of an eye,
a poet.


I am not inside my body; my body is inside me
you are inside me
you are and suddenly it doesn't matter

Let's start from the beginning.
In the beginning was the word.

In this case, 
is the phone number.

...................................................................................................................................