,,Krvavý koleno“

Málokdy na své stránky dávám příspěvky jiných….. ovšem Pavlo, toto je velká čest, stále !

Sami jsme si tuhle libovou lidovou černou historku přehrávali stále dokola, kdysi…dávno.

Úsměv se nemění.

15.3. , příští Večery pod lampou.

Ideální načasování !

Lampa ještě svítila.

Stále.

Untangled

Rozmotaná.

Lubomír Tomik

rozmotaná bavlněná hrdla,
prsty,
spirály krémové,
korunovační klenoty

šlehačka v krabích mlhovinách molekulárních řetězců

jestlipak je v nebi rentgen,
jestlipak je zapotřebí,

čas je nejrychlejší jelen,
v pátracích paprscích 

laskající Tě v bouři
..............................................................................

Untangled.

Lubomír Tomik

untangled cotton necks,
fingers,
cream spirals,
Crown Jewels

whipped cream in crab nebulae of molecular chains

if there's an x-ray in heaven
if necessary

time is the fastest deer
in search beams

caressing You in the storm

..................................................