Chinin, chléb a cirkus.

Quinine, bread and the circus.

Lubomír Tomik

whisper behind the wall
  in a heartbeat
and a wink

........................................................
Chinin, chléb a cirkus.

Lubomír Tomik

šepot za zdí,
 v rytmu úderu srdce
a mrknutí


................................................................
Quinine, bread and the circus, wink mrknutí.

Flowers.

Fotografie od Tim Mossholder na Pexels.com

……………………………………………..

Květy .

Lubomír Tomik

květy nikdy nezasazené,
uragány smyslů
ruce myšlenky oči řvou

květy nikdy nevykvetené,
jednou

zítra je v čase opěrný bod
k němuž míříš

růže
jedna
ona
..................................................................................

Flowers .

Lubomír Tomik

flowers never planted
hurricanes of the senses
hands thoughts eyes roar

flowers never bloomed
once

tomorrow is a fulcrum in time
towards which you are heading

roses
one
she

..............................................................................................................................