In the autopsy room.

na pitevně

zvuk nástrojů zanechával šmouhy v této realitě

na tělo dopadaly spršky krátkých řezů

a když přišel čas řezu Y

odhalit
co zbylo z okamžiků

vynést na světlo tvary

vynést z hloubky krásu orgánů

na pitevně

porodnice

pitevně

porodnice

krása

Večernice
....................
Zvuk : Archiv BBC Hospitals - Pathological Laboratory, atmosphere recorded at laboratory workbench, clattering and clinking of metal & glass instruments, some liquids being poured.

Formát AK, akryl.			
					

Skirt.

Fotografie od Dominika Roseclay na Pexels.com

………………………………………..

Oznamující.

Lubomír Tomik

oznamující,
svist křídel

pocit,
 právě zrozených slov pro Tebe

bavlna,
neviděná,
nesklizená

usměješ se ,
rozcuchaná

nikdy jsem Tě neviděl v sukni a myslím, že je čas
...............................................................................................................

Announcing.

Lubomír Tomik

announcing
whirling of wings

feeling,
  just born words for you

cotton,
unseen
unharvested

you smile
disheveled

I've never seen you in a skirt and I think it's time
...............................................