Writing accessories ?

Fotografie od Asia i Seweryn na Pexels.com

…………

Psací potřeby.

Lubomír Tomik

Oči.
Inskout.                       / toto není chyba /
Klapkostroje, mechanická monstra.
Tužka.
Neuronová spojení.

Mandarín páté třídy s křišťálovým knoflíkem se otočil na podpatku a řekl :
-Dejte mu všechno, pak mu to vemte,
vhoďte ho do vodního příkopu,
rýžového pole,
mraveniště. Další ?-

-CHCI SI NECHAT OČI ! - křičel, když ho stráže vlekly do podzemí,
Kolo Slunce na hřbetu ,
zlomené.
..............................................................................................................

Writing accessories.

Lubomír Tomik

Eyes.
Inscout.                          /this is not a mistake /
Flap machines, mechanical monsters.
Pencil.
Neural connections.

The fifth class mandarin 
with the crystal button turned on his heel and said:
-Give him everything, then take it away from him,
throw him in the ditch
rice field,
anthill. Next ?-

- I WANT TO KEEP MY EYES! - he shouted as the guards dragged him underground,
The wheel of the Sun on its back,
broken.

......................................................................