Sign.

Znamení.

Lubomír Tomik

v rukou nedočkavé brnění,
kus ledu se odloupl od zhasnuté plynové lampy

padal a sladce proklínal a roztříštil se na milion kusů
paprsky Slunce, ručičky hodin

zima je lehká žena,
zalehla celý svět

a mráz,
je její pásák,

spolupráce,
radost pohledět !


.....................................................................

Sign.

Lubomír Tomik

in the hands of eager armor,
a piece of ice had chipped away from an extinguished gas lamp

 fell and cursed sweetly and shattered into a million pieces
sun rays, clock hands

winter is a light woman
covered the whole world

and frost
is her armband

cooperation,
a joy to look at!

................................................................................

Fotografie od Jessica Lewis Creative na Pexels.com