Sója z Kanady.

Canadian Soy.

Lubomír Tomik

grown for another harvest,
lay the bacon aside
the most delicate

a beetle in a pan with oil,
I burned in You a long time ago

…………………………………………………………………………

Sója po Kanadsku.

Lubomír Tomik

vypěstována k jiné sklizni,
leží slanina bokem,
nejjemnější

brouk na pánvi s olejem,
už dávno jsem v Tobě shořel

…………………………………………………………………………………………………………………

Vesper.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

…………………………………


Večernice.
Lubomír Tomik

zrnka písku jsou jen střepy 
Večernice

zítra odplují všechny vlaky,
prérií se budou hnát

ať živý vítr víří,
jeviště zkoušek

plné střepů Večernice,
tančíme po nich

..................................................................................................

Vespers.
Lubomír Tomik

grains of sand are just fragments
Vespers

all trains leave tomorrow
they will run across the prairie

let the living wind swirl
rehearsal stage

full of fragments Vespers,
we dance on them


................................................

Mág.