Tam za horami.

Karta je XIV. Trumfová.

Vytvořeno ve Studiu Midian. Video PL. Jenny z aplikace Clipchamp.
Lyrics:

Tam za horami.
Tam za horami
Tam za horami

jsi Ty

žádná pochybnost
už nikdy
žádná pochybnost
už nikdy

tam za horami
tam za horami
tam za horami

hoří velkoměsta 
hořím

nemáš v sobě dostatek chladu,
aby jsi mě udusila

tam za horami
tam za horami tam za horami

.................................................................................................

Music credit to Hekser under Baphomet

Skok do Temže.

Fotografie od Yoss Traore na Pexels.com

………………………………………………..

Muž .

Lubomír Tomik

muž v Temži a voda vskočila za ním,
jsme pokrytí daty a kilobity jako vodní tříští

muž skáče do Temže každý den
a každý den se noří z vln

ruku v ruce
okamžiků strašná i nádherná revoluce

roky tajemství,
které je jen naše

prachem zapadané nohy postelí
kobercové abrahadabra

vějíře sladké jako vánek který vytváří,
hladí Tě po tváři,
po těle
jsi živoucí oceán

jsi to Ty a oko vnímání je otevřeno,
dilatuje časem
zlom tektonických desek

nevskočil do Temže řeky nějaký chlápek?
odrazí se ode dna,
tomu věř!


....................................................................

Man .

Lubomír Tomik

a man in the Thames and the water leaped up behind him,
we are covered in data and kilobits like a waterspout

a man jumps into the Thames every day
and every day he dives from the waves

hand in hand
moments of terrible and beautiful revolution

years of secrets
which is only ours

dusty bed legs
carpet abrahadabra

fans sweet as the breeze it creates
stroking your face
and body too
you are a living ocean

it is you and the eye of perception is open,
dilates over time
break of tectonic plates

didn't some guy jump into the river thames?
bounce off the bottom
believe it!

………………………..