Všechno nejlepší k svátku.

Afirmace při meditaci nad kartou Vesmír
 
Těší mě objevovat vše nepoznané.
Těší mě, když mohu dávat tvůrčím myšlenkám a projektům strukturu a tvar.
Naplňuje mě hluboká vděčnost, že svým životem mohu přispívat k tomu, aby byl svět lepším.

Jen s Tebou jsem kompletní.

Tedy zítra.

Křik bezhlavého.

Fotografie od Polina Romanenko na Pexels.com

………………………………

Křik bezhlavého.

Lubomír Tomik

na pobřeží kostí,
příliv vyplavil zkamenělé slzy,
schly brzy

do větru
jsi vnesla tichá slova,
zazněla znova

rozcuchaná

jsem bezhlavý a kříčím
pojem času je pokrytý legendami
věřím jen v jednu věc,
v Tebe
............................................................................
Scream of the headless.on the coast of bones
the tide washed away the petrified tears,
they dried early

into the wind
you brought silent words,
she sounded again

disheveled

i'm headless and screaming,
the concept of time is shrouded in legend,
i only believe in one thing
in you
................................................................

V tomto článku jsou věci, které přišly zrovna dnes, teď. Příliš velká shoda náhod.