Tradiční symbolika.

Co je to ,,tradiční“ ? Kde se vzalo slovo ,,tradiční“ ? Předáváno z generace na generaci další generaci, kruhu v kruhu, pilíř proti času,zmizí.

Tradice nahradí jiné tradice, krabice.

Fotografie od Itzyphoto na Pexels.com

…………………………………………

Počítání chvil.

Lubomír Tomik

,,Užívej." řekla.

noc je příběh i pointa
v noci světlo

noc není lineární
pilíř na pilíři pilířů
lidská mysl

noc je chůze po tichém náměstí s Tvým jménem
ve Tvém městě

ozvěny kroků jsou hřeby 
do ucha

,,Užívej." řekla.

Bez Tebe není ,
co by se dalo užívat si,

jen všechno.

............................................................................

Counting the moments.

Lubomír Tomik

"Enjoy," she said.

night is the story and the point
light at night

the night is not linear
pillar upon pillar of pillars
the human mind

the night is walking on a quiet square with Your name
in your city

the echoes of footsteps are nails
in the ear

"Enjoy," she said.

Without you there is no
what could be enjoyed

just everything.