And it goes wild.

Spánek.

Lubomír Tomik

Spánek před námi
jako podkova Sleipnirova,
první ,
druhá touha
třetí  místo za sluncem
čtvrtá  podkovou pohlcen
pátá   rozžvýkán
šestá   z úst
sedmá    do úst
osmá       vypuštěn

a zachycen

spánek.
.........................................................................

Sleep.

Lubomír Tomik

Sleep ahead
like Sleipnir's horseshoe,
first,
second  desire
third  place behind slot
the fourth   swallowed by the horseshoe
fifth   chewed
sixth     from the mouth
seven    to mouth
the eighth released

and captured

sleep.
.........................................................................

Nejsem vlastníkem autorských práv k fotografii, tohle je nejvhodnější Sleipnir který nás zítra roznese na kopytech.

Samé zítra.

Armada II.

Fotografie od Emiliano Arano na Pexels.com

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian teď. Sound Seawash: Sea Breaking On Shore – Seawash: Sea breaking on shore, close perspective z Archivu BBc, volně dostupné pro neziskové projekty.

Seawash: Sea Breaking On Shore - Seawash: Sea breaking on shore, close perspective

Armada II
Lubomír Tomik

the centaurs looked at the stars
a storm opened before the fleet like a can of sardines

the oil was gone and the meat was left with bones so thin you could bite through them

somewhere in the distance there was a smiling face
somewhere in the distance a halo burned with bright flames

monsters howled somewhere in the depths
somewhere in the depths they looked up to the surface

to the match of ships and waves and wind,
Your black sweater

…………………………………………………………………………………………

Fotografie od Philippe Donn na Pexels.com