Forma mraků.


Formy mraků.

Lubomír Tomik

vysaješ oblohu

vložíš ji do pečící formy

posypeš mandlemi a rozinkami

pečená obloha s úsměvem

můžeš mít co chceš,

jen ji nesežehni

jako mne

………………………………………………………………………..

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Cloud forms

Lubomír Tomik

you suck the sky

put clouds in the baking form

sprinkle with almonds and raisins

baked sky with a smile TRY : / just try tell this verse aloud, slowly/ – baked SKY with a SMILE

you can have what you want

just don’t burn her

like me

………………………………………….

Setkání po letech .

,,Tak se zase setkali, Artuš a Lancelot “ zpívá se v jednom starém songu a bývalé spolupracovnice Klára a Michaela se znovu setkaly po několika letech.

Autorkou loga Midian Poet je Klára Sedláčková. https://www.instagram.com/_ks_dsgn/ Děkuji.

Vizitky o velikosti platební karty jsou na světě díky Michaele Pochylé. https://www.reklamazpracovani.cz/ Děkuji.

Jak dlouho se známe ? Deset let ?

A všichni chceme přežít a každé nové ráno je nová šance !

Shadows of the widows.

Stíny vdov.

Lubomír Tomik

stíny explodujících supernov
světla šípů
zadrnčí o hradbu štítů

tětivy Tvých očí jsou neúprosné
stíny a hrob 
a vdov
a
kutálející se donuty 
tě zasáhnou, oblíznou a zanechají plné sladkosti,

pokračují dál, 
do stínů
nevdaných vdov,
hrob
druhé kolo
další další další

jednoho rána se pak probudíš,
dáma v nejlepších  letech,

vzpomeň si co jsi mi řekla,
tehdy v kopci,
u kapličky

,,To je taková škoda...."

To je taková škoda, něco úplně jiného.

A teď 

stíny vdov,
nové cesty,
Měsíc v novu,
slova


..........................................................................................................................................
Shadows of Widows.

Lubomír Tomik

shadows of exploding supernovae
arrow lights
it rattles against the wall of shields

the strings of Your eyes are relentless
shadows and the grave
and a widow
and
rolling donuts
they hit you, lick you and leave you full of sweets,

they carry on
into the shadows
unmarried widows,
grave
second round
next next next

then one morning you wake up
a lady in her prime,

remember what you told me
then in the hill
at the chapel

"It's such a shame..."

That's such a shame, something completely different.

And now

widows shadows
new ways,
new moons,
words

......................................................