Pod paží s Paříží.

Fotografie od cottonbro studio na Pexels.com
Fotografie od Whicdhemein One na Pexels.com

….

S Paříží pod paží.

Lubomír Tomik

vydraží
 každé 
nároží
 nádraží
místo k životu

 nejdražší 
    stopaři
       putující tmou

          mumií okamžiků bandáží
                přivázala jsi mne k skleněné vitráži

                                    než dopadne kámen,
do středu v pátek

a pohladí mne skleněné střepy,
pod Paží,
s paříží
.............................................................................................................................
With Paris under his arm.

Lubomír Tomik

auction
 every
corner
 station
                a place to live

                                        the most expensive
trackers
                                                          wandering through the darkness

                 with mummy moments bandages
you tied me to the stained glass window

before the stone falls
to the center on Friday

and shards of glass caress me
under the Arm
with paris

.........................................................