Pochod kartáčů !

Vytvořeno ve Studiu Midian. Music by Silent Partner
Lyrics:

Pochod kartáčů.

Lubomír Tomik

pochod kartáčů
spáčů
vypínačů 
přepínačů
pochod kartáčů

do boje s čistou
čistotou duší
odněkud někam někam
prales
buš

na dveře buš,
do očí černá tuš

kdybych už nebyl v Tobě tak hluboko utopený,
skoro bych si myslel,
že plavu
.............................................................
March of brushes.

march of brushes
sleepers
switches
switches
march of brushes

to fight with the pure
purity of soul
from somewhere to somewhere
old forest
bush

knock on the door
black ink in the eyes

if I were no longer so deeply drowned in You
i would almost think
that I swim

Music: March to Victory - Silent Partner

Tak …

tak tedy už nebudeme se procházet mlhami ranních Sein
už nebudeme usrkávat ranní kávu poblíž Pere -Lachaise

čas čas čas  zas zas zas
čas čas    vem ho ďas
čas  kompas
čas  úžas
čas
čas náraz
.......
so we will no longer walk through the mists of the morning Seins
we will no longer sip our morning coffee near Pere-Lachaise

time time time      again and again and again
from time to time   devil take him away
time              compass
wonder           time
time
impact time
....

Mihne se fotografie Picassa.