River.

Vytvořeno ve Studiu Midian

lyrics:

řeka krve
se vlévá
do jedné řeky
i druhé
řeka krve

/stále dokola
jako jedna bytost
jeden svět/
...
river of blood
pours in
to one rivwr of blood
and others
river of blood

/again and again
as one being
one World/
Title: - "DOOM IS MOOD BACKWARDS" 
Artist:  The Whole Other
Genre: Rock Heavy | Metal

LICENSE: YouTube Says: “You're free to use this song and monetize your video.”

Raining cheese acid.

Fotografie od Joel na Pexels.com

…………….

Kyselina.

Lubomír Tomiik

když začala pršet 
kyselina sýrová

otevřeli jsme ústa

když se změnila
v kyselinu sírovou

schovali jsme se 
objali se

víš jaké to bylo,
když kosti zachrastily o dlažbu ?

NEUVĚŘITELNÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Stačilo změnit jedno písmeno v češtině, v angličtině slovo.
Píšu že venku obyčejně prší , teď.

Žádné kosti a kyseliny, úsměv.
...............................................................................................................
Acid.

Lubomír Tomiik

when it started to rain
cheese acid

we opened our mouths

when s changed
into sulfuric acid

we
        hugged 

you know how it was
when the bones rattled on the pavement?

INCREDIBLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

It was enough to change one letter in Czech, a word in English.
I write that it usually rains outside now.

No bones and acids, smile.

…..