Project Heavy Metal. / Fairy and Midian /

Vytvořeno ve Studiu Midian. Read and write : Fairy part by Lisa Marshall /Fairy/ Canada notanothernicegirl.wordpress.com
Other comforts LT /Midian/ Česká republika

Heavy Metal.


Fairy part

Heavy metal, bold as brass
Shakes you from your sleep
From your bed of broken glass 
The music cuts you deep

Midian part

To the bones to the smile,
stay and look on me,
just a while,
little while,
 or
foreverrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Fairy part


In your bed of broken glass             

___________________________________________________________________________________________________  


From the letter - PS: /and sound of snake hissing...ssssssssssss/

Liso, spolupráce přes Atlantický oceán vede k nečekaným výsledkům! 

Poslední komentovaná prohlídka v roce 2022 – 29. 12. 2022 v Galerii Joži Úprky obrazem.

Komentované prohlídky se konají jednou měsíčně.

Doporučuji Všem a nejméně dvakrát, stále nestačí.

Joža Úprka i jeho Galerie a živý výklad pana Vašáta Vás chytnou a nepustí .

http://web.jozauprka.cz/fotografie/posledni-komentovana-prohlidka-v-roce-2022-29-12-2022

Hák.

Fotografie od Anete Lusina na Pexels.com

…….napsáno teď na základě skutečné padající hvězdy asi před hodinou, zášleh,blesk napříč modrajícící oblohou, v okamžiku kdy jsem se přitáhnul na hrazdu dva a půl metru na zemí, načteno, na pozadí Bathory, Wheel of Sun, stále je všechno proto, že MUSÍM, rozumíš? A třeba ne.

,,A třeba taky ne“

——————————————————————————

Na hák.

Lubomír Tomik

až jsem se zavěsil na hák a pohlédl na ranní noční oblohu padala hvězda,

ještě jsem voněl Tebou
našimi chvílemi

hrudní koš je hrudní koš je hrudní koš
roste
sladkostí koš,

rozkoš
....................................
On the hook.

L. T.

when I hung on the hook and looked up at the morning night sky a star was falling

I still smelled of you
our moments

ribcage is ribcage is ribcage
grows
a basket of sweets,

a pleasure
.........................................................................................