Kroky.

Fotografie od Elias de Carvalho na Pexels.com

uprostřed rozvalin dnů
v jejích krocích bylo vše co hledáš

schody se jí klaněly když si vyšla ven

věděla co chce a co si může dovolit

každý den stoupala do schodů a scházela 
z nich dolů

a v jeho krocích a jejích dlaních

byla noc,
v níž se stalo všechno.................................................................................................
amid the ruins of days
in her steps was everything you are looking for

the stairs bowed to her as she stepped outside

she knew what she wanted and what she could afford

every day she went up and down the stairs
down from them

and in his steps and her palms

it was a night,
in which everything happened
.................................................................................................................

NOW

Jestli je .

Lubomír Tomik


jestli je něco možné udělat
                                        udělej to teď

později už jen můžeš litovat,

teď,
prorazit zeď

není v hrdle,
                          je všude

úsměny,
           modřiny

..........................................

If it is.

Lubomír Tomik

if anything can be done
                       do it now

you can only regret later

now, 
break through the wall


not in the throat
               is everywhere
bruises,
smiles