Vápnité skořápky.

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

Ostrovy vápníku.
Lubomír Tomik

zasaď něco na dno moře
vlož dlaně do písku
mezi rostliny vodní
zasaď ráhna potopených lodí
vlož dlaně do červené země
zdálo by se že tam dole nemá co pohledávat

stejně tak byl překvapený
blesk
když prsty ucítil vápnité skořápky

a než si pomyslel co tady sakra dělá ten 
megalodon
co tady aaaaaaaaa
křup

ostrovy
nebo hluboký oceán

vápník


..................................
Calcium islands.
Lubomír Tomik

plant something at the bottom of the sea
put your palms in the sand
among aquatic plants
plant the booms of sunken ships
put your palms into the red earth
it would seem that there is nothing to look at down there

he was just as surprised
lightning
when he felt the calcareous shells with his fingers

and before he thought what the hell he was doing here
megalodon
what's upppppppppp
crunch

islands
or the deep ocean

calcium
..........

U hrobu Jiřího Wolkera.

Vytvořeno ve Studiu Midian, čteno bez přípravy, bez výběru, náhle. Music credit to Royalty free music. Lyrics:

Comprehensive cremation services.
Lubomír Tomik

  Urn?
Where is your victory?
Dust?
Where is your thorn?

Through the triple veil of prep, the third mother shows and cherishes her teeth,
you climb up and say:
-,,One more minute, Mr. Executioner, one more minute."

....................................
Ze sbírky Večeře u Minského a další básně /2016/

Nakrmí se do sytosti.

Fotografie od Emiliano Arano na Pexels.com

……

Příboj.

Lubomír Tomik

příboj duní touhou
příboj duní touhou

nocí nečekanou
nocí nečekanou

příboj duní fotografií
zažloutlou
drobnou

příboj duní touhou
duní touhou
vzpomínkou
pouhou

vlna za vlnou¨
den za dnem

když vlna udeří na pobřeží 
serve maso z kostí
serve ,
nakrmí se do
sytosti
........................................
Surf.

Lubomír Tomik

the surf roars with desire
the surf roars with desire

with unexpected nights
unexpected nights

the surf swells with photos
turn yellow,old
small

the surf roars with desire
buzzing with desire
a memory
just

wave after wave¨
day after day

when a wave hits the shore serve meat off the bone
serve
will feed into
saturation
....