Finding the devil.

And ,,The Titatic“ is on purpose.

Hledání ďábla.

Lubomír Tomik

je listování momenty
je jehla v jehelníčku pak pod nehty
je zrnko písku pak mezi zuby
je sůl v ranách které se nechtějí zavřít
je proud rezi z Titatiku

nikdy ho nehledáš nejblíž tak vem do rukou horu,
vem horu a napíchni mě na ni
hrdlem 
srdcem
krkem
 víří písek postav ji do oceánu a máš ostrov

máš korály,
víří,
máš korály,
víří,

hledáš ďábla,
najdu si Tě sám,
najdi si mne sama,
už ani krok neudělám,
víříme,
pyšní


................................................................................
Finding the Devil.

Lubomír Tomik

is scrolling moments
the needle is in the needle box then under the nails
is a grain of sand between the teeth
there is salt in wounds that do not want to close
is a stream of rust from the Titatic

you never look for him the closest so take the mountain in your hands
take a mountain and impale me on it
by the throat
by the heart
by the neck
  swirl the sand put it in the ocean and you have an island

you have corals
swirling
you have corals
swirling

are you looking for the devil
I'll find you myself
find me alone
I won't take another step
we swirl
proud

Missing piece is….

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

…….

Správný kousek skládačky.

Lubomír Tomik

má zubící se ozubená kola
má ozubená kola

vůbec to není podezřelé
megabity dat sviští vzduchem

jsme tak plní dat,
že nemusíme snídat

nebo se zpovídat,
mít na všechno mandát

jsme tak plní dat
nejpřesnějších krystalů

na Tvé něžné ruce
hebkém pařátu

vlož do mne ostrov
vlož do mé hlavy

-Nezajímám,  Tě ? Dobrá .-

Jednoho dne se probudíš a budu,
budu, nikdy se nevzdám.


..........................................................................The right piece of the puzzle.

Lubomír Tomik

it has teething gears,
has gears

it's not suspicious at all,
megabits of data whizzing through the air

we are so full of data,
that we don't have to have breakfast

or to confess,
have a mandate for everything

we are so full of data,
the most precise crystals

on your gentle hand,
soft claw

put an island in me
put it in my head,

- I'm not interested, you? Good.-

One day you'll wake up and I'll,
i will.

..................................................................................