Armada I.

Fotografie od Anna Baranova na Pexels.com

………………………………………………………………………………………Čteno najednou,bez přípravy, v pozadí hraje Triptykon skladba Aurorae, nejsem majitelem autorských práv, je to rychlé, stane se a nahraje.

…………………………………….

Armada I.

Lubomír Tomik

na břehu radioaktivního mraku vysílám flotilu přes moře,
galeony nacpané k prasknutí,
slovy,city,touhou pouhou

a když se za bezvětří uprostřed noci zbavují živé zátěže
není slyšel ani hlas,
ani slovo

vlny,
ti
cho


...............................

Armada I

Lubomír Tomik

on the shore of the radioactive cloud I send the fleet across the sea,
galleons packed to bursting,
words, feelings, desire only

and when they are getting rid of live ballast in the middle of the night in the dead of wind
not a voice is heard
not a word

waves,
si
lence

you
go

………………………………………………

Komnata.

Fotografie od Du01b0u01a1ng Nhu00e2n na Pexels.com
Komnata.

Lubomír Tomik

komnata
v podzámčí

kde se splašky valí proudem
a hozené zbytky odnesou psi

komnata pod domem,
kde jsou ta mlčení


její silueta vyrůstala ze země,
odstín jeansů splýval s linoleeeeeeeeem

maskovací vzory,
komnat komnat komnat

život odňat,
vzýváno kouzlo zapomnění
......................................................................................................


Chamber.

Lubomír Tomik

chamber
in the basement

where the sewage flows
and the thrown remains are carried away by the dogs

a room under the house,
where are the silences


her silhouette rising from the ground,
the shade of the jeans blended with the linoleum

camouflage patterns,
chamber chamber chamber

take life
an oblivion spell invoked
.......................................................................................

Forma mraků.


Formy mraků.

Lubomír Tomik

vysaješ oblohu

vložíš ji do pečící formy

posypeš mandlemi a rozinkami

pečená obloha s úsměvem

můžeš mít co chceš,

jen ji nesežehni

jako mne

………………………………………………………………………..

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Cloud forms

Lubomír Tomik

you suck the sky

put clouds in the baking form

sprinkle with almonds and raisins

baked sky with a smile TRY : / just try tell this verse aloud, slowly/ – baked SKY with a SMILE

you can have what you want

just don’t burn her

like me

………………………………………….

Setkání po letech .

,,Tak se zase setkali, Artuš a Lancelot “ zpívá se v jednom starém songu a bývalé spolupracovnice Klára a Michaela se znovu setkaly po několika letech.

Autorkou loga Midian Poet je Klára Sedláčková. https://www.instagram.com/_ks_dsgn/ Děkuji.

Vizitky o velikosti platební karty jsou na světě díky Michaele Pochylé. https://www.reklamazpracovani.cz/ Děkuji.

Jak dlouho se známe ? Deset let ?

A všichni chceme přežít a každé nové ráno je nová šance !

Shadows of the widows.

Stíny vdov.

Lubomír Tomik

stíny explodujících supernov
světla šípů
zadrnčí o hradbu štítů

tětivy Tvých očí jsou neúprosné
stíny a hrob 
a vdov
a
kutálející se donuty 
tě zasáhnou, oblíznou a zanechají plné sladkosti,

pokračují dál, 
do stínů
nevdaných vdov,
hrob
druhé kolo
další další další

jednoho rána se pak probudíš,
dáma v nejlepších  letech,

vzpomeň si co jsi mi řekla,
tehdy v kopci,
u kapličky

,,To je taková škoda...."

To je taková škoda, něco úplně jiného.

A teď 

stíny vdov,
nové cesty,
Měsíc v novu,
slova


..........................................................................................................................................
Shadows of Widows.

Lubomír Tomik

shadows of exploding supernovae
arrow lights
it rattles against the wall of shields

the strings of Your eyes are relentless
shadows and the grave
and a widow
and
rolling donuts
they hit you, lick you and leave you full of sweets,

they carry on
into the shadows
unmarried widows,
grave
second round
next next next

then one morning you wake up
a lady in her prime,

remember what you told me
then in the hill
at the chapel

"It's such a shame..."

That's such a shame, something completely different.

And now

widows shadows
new ways,
new moons,
words

......................................................

Poet Video Panteři Partneři

………………………………………………………..Vytvořeno ve Studiu Midian…………………………………
Vy
Vy 
Vý
střel
výstřel
leřtsýv
tohs

do krajiny zázraku
pitvám okamžik,
plíce přehozené přes ramena

bakchantky a jaguáři,
panteři,
partneři.

Ha!
.........................................................................................
you
you
You
shot
shot
light gray
that

to the land of wonder
I dissect the moment
lungs slung over shoulders

bacchantes and jaguars,
panthers,
partners.

Ha!
................

Juggling with bears.

Fotografie od cottonbro studio na Pexels.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Žonglování s medvědy.

Lubomír Tomik

co mi stačí k životu nemusí stačit tobě
nemusíš mít to co je součástí mě

žonglování s medvědy,
s kostrami velbloudů,
hrází za noci

vychováni v kulturách pouští,
ukládají své nrtvé ke spánku do písku,
do hnízd,
která se vznesou k obloze
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Juggling with bears.

Lubomír Tomik

what is enough for me may not be enough for you
you don't have to have what's part of me

jugglingwith bears,
with the skeletons of camels,
dams at night

raised in desert cultures,
they lay their dead to sleep in the sand,
into the nests
that rise to the sky

.................................................................................................................................................................................................................................................................................