Páteční čtení z ,,Mapy.“

Lyrics :
Dublin pantomime.
Lubomír Tomik

lily crowd of pixels
divided by
imaginary mirror

imagine every picture of every thing
in the highest possible resolution

sleeping in the streets
sleeping in roses
sleeps in the liquid sands
sleeping in the needles
she rides stretched happily snarling
on the backs of hedgehogs.

The Dublin pantomime is over,
the spectators did not even clap, parted and grumbled
and dispersed to the blossoming streets of Dublin
they forgot about life

to the image in the highest possible resolution
FANTASY!

....
Song No.94.

Lubomír Tomik

crazy music
and which is not

and which is,
magic rampage

I will snatch the devil's horns,
devils hooves

before I move on
for You into the deep burning sky

The secret of the will is to get up every morning,
to wake up to the world
in which You are a dream,
gentle fingering

Inspiraci ber…

… odkud přichází.

Kolem této fotografie by šlo vytvořit pavučinu příběhů…taky by to mohlo být ,,Al Caponeho vánoční listové těsto. „

Autor fotografie vánočního cukroví po vánocích je P.L. , díky za zaslání, i s kontaktem, na někoho jménem Mabon.

Řetěz: Mabon – Sláine-irské legendy- jeden z bohů.

Mabon.

Věta.

Věta.

Lubomír Tomik

slovo
je počátek všeho

slova

pěstujeme si svou vlastní mytologii.

Vypravím tisíce lodí, má Heleno!

věta 
je 
počátek,
našeho světaaaaaaaaaa
................................................
Sentence.

Lubomír Tomik

word
is the beginning of everything

words

we cultivate our own mythology.

I will send out thousands of ships, my Helen!

sentence

is
beginning,
of our world
...
A nikdo ji neřekne.

Poet Video ,,Mlžný roh.“

Mlžný roh.

Lubomír Tomik

hříšná 
sladká
roztíná noc svým paprskem
dole 
nahoře

v hlubinách

hořká 
chladná
roztíná mysl svou katanou
nahoře dole

v hlubinách

nejsladší
plná očí
vodoo tanečníce s namalovanými kostmi místo oblečení
nejsladší
.....

Fog horn.

Lubomír Tomik

sinful
sweet
it lights up the night with its beam
down
up

in the depths

bitter
cold
splits my mind with Her katana
up down

in the depths

the sweetest
full of eyes
vodoo dancers with painted bones instead of clothes
the sweetest

....

‚It’s In The Fog‘ by Darren Curtis Music , Weather 2 – Storms – Whitby Lighthouse’s Foghorn sounding. (Elliptical horn, c.1950s.) (Distant perspective.) z archivu BBC.

Whitby…

….znovu a znovu,je milion majáků na okrajích kontinentů,jeden vidím ze zahrady.

Napíši ,,Mlžný roh“a napadne mne , že by z toho možná bylo zajímavé video – ale kde vezmu zvuk majáku….. : ,,BBC archiv- a pak se dívám na :

…Whitby.

Mezitím čtu slova Maxe Plancka : ,, Realitu ,pravou podstatu existence, netvoří hmota, která je viditelná a pomíjivá, ale neviditelná a nesmrtelná energie-to je pravda.“

Když TO přijde, je to jako vlna a spláchne všechno, tsunami Tebe.

WHITBY.