Horizont.

Lyrics :

Horizon

go beyond the horizon of days
where there are fertile fields

where there are deserts and open oceans

horizons
oceans,
fertile fields
the desert
horizons and beyond them other horizons,
faces,
smiles,
there is an open ocean out there somewhere and
we are heading full steam ahead

until we fall over the edge of the world
screaming in amazement

Jaký je účel hry ?

……

Fotografie od MART PRODUCTION na Pexels.com

……..

Blues kulečníkové koule.

Lubomír Tomik

na zeleném plátně stolu,
na mě  namiř tágem

a v tom nejlepším vhodném momentu
udeř

během hry se navzájem poznáme
během hry mne srazíš k zemi

aby jsi mne zase postavila
jaký je smysl hry ?

Hrát.
Nečekat, udeřit
 sweet.

Koule se na zeleném sametu nepohnula a tágo odlétlo do dálky,
zapíchlo se do trávy
probodnutá zelená se zbytky prachu modré křídy, rozfoukané vzrušením z příštího okamžiku.


Hrát.


.....

Blues of pool ball.

Lubomír Tomik

on a green table cloth,
point the cue at me

and at the best opportune moment
hit

we get to know each other during the game
you knock me down during the game

to stand me up again
what is the point of the game

Play.

Don't wait, strike,
sladce.

The ball did not move on the green velvet and the cue flew into the distance,
stuck in the grass
pierced green with remnants of blue chalk dust, fanned by the excitement of the next moment.


Play.

........