For Yasmine.


A bit.

Lubomír Tomik

turn on a piece of Your mind
whispers what you don’t want to hear

scarlet sky
no one will hear scream

palm and darkness and light and sky and palm
in the palm of your hand

….

Kousek.

Lubomír Tomik

zapni kousek své mysli,
šeptá to co nechceš slyšet

šarlatové nebe
nikdo neuslyší křičet

dlaň a tma a světlo a nebe a dlaň
v dlani