Nečetla jsem to.

Fotografie od Paige Thompson na Pexels.com

Na ochozu věže.

Lubomír Tomik

A na ochozu Babylonské věže,
stál chlápek

shlížel na pestrobarevné koberce krás pod sebou a 
pomyslel si :

-Jaktože to věděla
když to nečetla

protože to věděla
když to nečetla

 nebo že to nečetla a stejně věděla ,
dokonalé zmatení jazyků!-

pomyslel si chlápek na ochozu Babylónské věže,
v poryvu vůně a větru a všeho se mihnul stín 

,,Nečetla jsem to.", řekla mu za zády.

Zbývalo tolik věcí udělat.
...........................................................................................................

On the walkway of the tower.

Lubomír Tomik

And on the walkway of the Tower of Babel,
stood the guy

he looked down on the carpets of beauties below him and
he thought :

Like she knew
when she didn't read it

because she knew
when she didn't read it

 or that she didn't read it and knew anyway
perfect confusion of languages,

thought the guy on the walkway of the Tower of Babel
a shadow flashed in the gust of scent and wind and everything

"I didn't read it," she said behind his back.
There were so many things left to do.
...

Teď karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov kdoví odkud nesených větrem, čarodějným povětřím je ....a dnes podruhé, Mág.

Historie ,,A“.

Historie ,,A".

Lubomír Tomik

a bude zítra
a bude dnes

a budeš halenku posetou nocí
a budeš mít halenkou modrou jako nebe

a někdo skočí do lodního šroubu
a někdo zdolá Džomolangmu

a bude dnes 
a bude zítra

jsme rudá kapalina plující v kapalině
necháváme za sebou vlnu ve vlně

ve dne oblačný vír
v noci sloup ohnivý

a ráno,
než jsme se vydali znovu do ringu,

padala rosa,

medové koláče,
  nejchutnější,
         jako 
Ty.
.....

AND.

Lubomír Tomik

and it will be tomorrow
and it will be today

and you will be a blouse strewn with night
and you will have a blouse as blue as the sky

and someone jumps into the propeller
and someone will defeat Djomolangma

and it will be today
and it will be tomorrow

we are red liquid floating in liquid
we leave behind a wave in a wave

cloudy vortex during the day
a pillar of fire at night

and in the morning
before we went back to the ring

dew fell

honey cakes,
the tastiest,
 like 
You.
.....

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12 ,,Its dream.“