Parfém.

Turkey – Istanbul, child streetseller, with voices, footsteps, and distant music. Z archivu BBC.

Fotografie od Valeria Boltneva na Pexels.com

Parfém.
Lubomír Tomik

nechává stopu
nechává ukazatele cest a
když
voda
pohltí
písek pláže na chvíli zpevní základy hradů na chvíli získá tvar
novotvar
parfém uctívání
sny o Paříži se sluncem za sluncem

moře u zakotveného tankeru je zatím čisté než vzplane a exploduje sladce jako Tvůj parfém


....

Perfume.


leaves a mark
leaves signposts and
when
water
devours
the sand of the beach temporarily strengthens the foundations of the castles while they take shape
neoplasm
the perfume of worship
dreams of Paris with the sun behind the sun

the sea by the anchored tanker is still clear before it catches fire and explodes sweetly like your perfume

Lego ham.

Ve zvláštních časech.

Lubomír Tomik

v přítmí obchodu,
ve vzdálenosti pomalého odchodu

z rádia zaznělo,
vážně míněno :

,,Vážení posluchači,
dejte si šunku z Lega!

A nyní sport  . "

/ Původně tady měl být drsný a těžký verš, těžký jako noc, těžký ,  k čemu to je , někomu ubližovat? Nakonec přijde čas, kdy pochopíš,nejzvláštnější čas !/

.......

In strange times.in the shadow of departure
within walking distance

came from the radio
seriously :

"Dear listeners,
have Lego ham!

And now sports. "

/ Originally, there was supposed to be a harsh and heavy verse here, heavy as night, heavy, what's the point of hurting someone? Finally, the time will come when you will understand, the most special time. THE ONE time./

...
A teď karta Crowleyho Tarotu, tři karty dnes :
Minulost -Šest mečů ztělesňuje vědomou objektivní mysl, která je v roli spravedlivého svědka. Je to mysl, která zaměřila své úsilí jedním směrem s vědomím jasného cíle, což představuje šest mečů, které se setkávají ve středu rosekruciánského kříže. 

-----------------------------------------------------------

Přítomnost.

Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích dvou týdnů nebo měsíců se vám dostane tolik energie (Mars), že budete moci vykročit novým směrem (Beran) z pozice sjednocení osobní síly, rovnováhy a vnitřní harmonie

…….

A do třetice …budoucnost.

Tvořivost z mého nitra plyne neomezeně.