Luck.

Napsáno nahráno vytvořeno ve Studiu Midian teď. TEĎ.

Jaké máme štěstí.

Nejsem jsi si,
zda slovo ,, tajemství "
je to právé,
bez obalu,
bez přetvářky

bez pozice úsvitu,
šeptající

,, Nové stvoření, všechno je každou vteřinou nové, 
jaké,
máme 
štěstí."

what
we have
luck.I'm not you
whether the word "secret"
it's right
without cover,
without pretense

no dawn position,
whispering

"A new creation, everything is new every second,
what
we have
luck."

...jaké,
máme 
štěstí.