Mills.

Mlýny.

Lubomír Tomik

po proudu mlýny,
mlýny
a kameny v nich,
pěstní klíny

nebo kameny v řece,
touhy dolmeny

padáme do Sebe jako řady v Carnacu do moře

......
Mills.


downstream of the mill,
mills
and the stones in them
fist wedges

or stones in a river
desires dolmens

we fall into Ourselves like the ranks at Carnac into the sea
....

A fish from a 3D printer.

Vytvořeno ve Studiu Midian. Ryby na 3D tiskárně vytiskl MR. Přijel kamion, rozložil se, děti si vytiskly ryby, jejich kostry. Třeba přijde doba, kdy se budou tisknout živé. Taky si pamatuji Tetris.Taky přijel kamion, rozložil se a v něm počítačové hry a nebyl žádný internet.

Co dnes ?

Co za třicet let ?

Vytiskneš co co chceš? Vytisknu si Tebe ?

Behind the glass.

Za sklem
Lubomír Tomik

za sklem
žvýkej svaly žvýkej stavy

zvláštní příběhy z minulosti
bubliny na povrchu času

slova
slova
slova

za sklem
můžeš cítit cokoli

PLOP
bublina vytvořila miliony bublin
chapadla krakatice s Tvými rty
….


Behind the glass
Lubomír Tomik

behind the glass
chew muscles chew states

strange stories from the past
bubbles on the surface of time

words
words
words

behind the glass
you can feel anything

PLOP
the bubble created millions of bubbles
octopus tentacles with Your lips