Dusot leopardích mužů.

Vytvořeno ve Studiu Midian. Music Credit to Darren Curtis Music
Lyrics: 

A crowd of leopard men.

Lubomír Tomik

her name was everywhere her name was everywhere her name was everywhere

that name was like a wave that travels across the whole sea
and then it ends up on the shore and soaks into the sand

her name was everywhere her name was everywhere her name was everywhere

the stampede of leopard men
vine shoots
creeper

Kde v zahradě.

Kde v zahradě.

Lubomír Tomik

kde v zahradě bylo jezírko s kamenným plameňákem,
kde v zahradě pila jeho slzy až dna

až do vyschnutí cest vody na Rudé planetě,
zahrady jsou pouště jsou zahrady

bylo to tam,
až sahala mlha,

tam kde otevřeš,
a necháš ji vklouznout dovnitř,

zavoní, když odchází,
zazvoní v zahradě

Její pohledy byly záchranné sítě 
napříč šapitó.


........

Where in the garden.-

Lubomír Tomik

where there was a pond with a stone flamingo in the garden,
where in the garden she drank his tears to the bottom

until the water paths dry up on the Red Planet,
gardens are deserts are gardens

it was there
as far as the fog went

where you open
and let her slip in
smell when She leaves,

through the 
rings ,
in the garden

Her views was the safety nets 
across the marquee.
.....

Under Her arm.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

…….

Pod její paží.

Lubomír Tomik

Pod paží,
pod paží  si nesla Budhhhovu hlavu.

,,To víš. I ženy mají své sny." -   řekla a její smích se nesl na odlescích hladiny  jezírka ,
za šumění zvedající se bbbbbbbbbouře,
plného krokadýlů.

/ ,krokadýlů" je schválně./
..............................................................

Under Her arm.

Lubomír Tomik

under Her arm,
she carried Buddhhha's head under her arm.

"You know that. Even women have their dreams," she said, and Her laughter echoed on the surface of the lake.
to the murmur of the rising sssssssssssssssstorm,
full of crocodiles.

/ there are "crocodiles" on purpose./

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nečekaných slov, které prostě přišly je....

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12 …. je tam Crowley , samozřejmě, že je. Všechno je skutečné.