The constellation of the nail.

Souhvězdí hřebíku.

Lubomír Tomik

souhvězdí rezavého hřebíku na nebi,
když provedla trepanaci

zůstalo uvnitř
trochu rzi
rzi
rzi
rzi
rzi

ale to je v pořádku,
nic není zadarmo

jen to co skrýváme uvnitř sebe 
během jednoho dne 
můžeš být žebrák mrzák zamilovaný
fantazie je dar

nikdy se nevzdat  a Souhvězdí Rezavého Hřebíku
je jen jedním z mnoha světel nad námi
.-....-...-....

The constellation of the nail.

Lubomír Tomik

the constellation of the rusty nail in the sky,
when she performed the trepanation

stayed inside
a little rust
rust
rust
rust
rust

but that's okay
nothing is free

only what we hide inside ourselves
within one day
you can be a beggar cripple in love
imagination is a gift

never give up and The Rusty Nail Constellation
is just one of many lights above us

,,Budete se snažit zbavit veškerých zklamání.“

Ne snažit, zbavit.

„Buďte k sobě jemní.“

Fotografie od Pixabay na Pexels.com…..

……——–…….——–……….

Sen a cíl.
Lubomír tomik

mám sen a mám cíl
možná víš jaké to je
doslova

po ránu setřu omítku ze zkrvavených kloubů pěsti
vím jaké to je
doslova

jsou jiné vesmíry
jsou jiné vesmíry

které jako meteor vpadnou do tvých dnů,

chtěl bych udělat silnou černou čáru za minulostí,
jak si sám můžu odřezat  hlavu ?

mám sen a mám cíl
možná víš jaké to je
doslova

zůstat naživu.


....


A dream and a goal.
Lubomír Tomik

I have a dream and I have a goal
maybe you know what it's like
literally

in the morning I will wipe the plaster from the bloody knuckles
I know what it's like
literally

are other universes
are other universes

that fall like a meteor into your days,

I would like to draw a thick black line behind the past,
how can you cut off your own head?

I have a dream and I have a goal
maybe you know what it's like
literally

stay alive.

Z výkladu karty Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov…

,,Holubice s olivovou snítkou je symbolem vnitřního míru, který se v nás rozhostí, jakmile se vrátíme ke své pravé podstatě. V době probíhajících vnitřních i vnějších změn je nutné mít na paměti tato slova: „Buďte k sobě jemní.““

A neřezat si hlavy ,jen popřít staré struktury a prozkoumat nové vesmíry, hned, teď.