Speckmann Project -Fiends of Emptiness Official Video

The album „Fiends of Emptiness“ is out via Emanzipation Records since April 22nd, 2022.

The video was created by midianpoet.com in cooperation with Paul Speckmann.

Some personal notes by Paul Speckmann:
I had so much fun making this video and as the record company hated it for the amateur quality of it, I had even more reason to share it! I honestly create music and had this video created for the fun aspects of my reality! Enjoy it!

For more news regarding Paul Speckmann, Master, Speckmann Projects and other stuff see the following link:

https://www.speckmetal.net/

Přesně jak to píše Paul, který mne překvapil zveřejněním, po roce a půl vidím ,že některé části videa mohly být lepší, jiné střihy,filtry, ale přesto, být od začátku u vzniku, od myšlenky po natáčení ale je to prostě ,,oldschool“ video, je to ta nejlepší zkušenost.

Všechno co jsme zažili.

,,Aspects of his reality.“

Great, thanks for chance be part of it.

Romantické armády.

Fotografie od Quang Nguyen Vinh na Pexels.comKulky.
Lubomír Tomik

ve skutečnosti jsou slova náboje 
vem si nový zásobník

zákopová bitva ,
valí se nás 
nekonečné 
armády romantických písni

ve skutečnosti jsou slova náboje
vem si nový zá  - Ááááásobník Miláčku

v dálce slyším zvony kostela,
trefili mne
oh

/smích a pochichtávání v prvních řadách/


............................
Bullets.
Lubomír Tomik

in fact, words are charges
get a new magazine

trench warfare,
rolling on us
infinitely
army of romantic songs

in fact, words are charges
get a new magazinEeeeeeeeeee, my dear

I hear the church bells in the distance
they hit me
oh

/laughter and giggling in the first rows/

...........

Útroby atomu.

Útroby atomu .

Lubomír Tomik

oči jsou nitra atomu,
energie si předáváme,
zůstávají v nás

Co to jE,
      lhát někomu do očí
pomalu pouštíš plyn FAntazie 
vykašLáváš stěžně 
pouštíš mi do Úst drakkary

a,
oči,
 jsou nitra atomu,
kdyby jsi nevěděla


...................................................

The bowels of the atom.

Lubomír Tomik

eyes are the bowels of an atom,
we transfer energy,
remain within us

What is it,
      lie to someone's facCE
you slowly let off the gas FAntasia
you cough up the masts
you're putting drakkars in my mouth

and,
eyes are the inside of the Living atom,
if yoU didn't know
....

Karta Crowleyho Tarotu je.... Rytíř Pohárů.

Dýchání poslední den roku.

V poslední den roku je milion témat o nichž chci psát,

v poslední den roku je ale jen jeden vážný kandidát,

v poslední den roku začneme

..Veleknězem.

…….

Dýchání poslední den roku.

Lubomír Tomik

Dýchání inkoustu
éteru
síry
inu,
anilinu,

poslední den roku
je začátek něčeho vyjímečného

Tvého dne,
nového

dýchání inkoustu a slov,
Tebe.

……………………………………………
Breathing on the last day of the year.

Lubomír Tomik

Breathing ink,
ether,
open
in,
aniline

the last day of the year
is the beginning of something extraordinary

on your day
new

breathing ink and words
YOU.

………………………………………………………………………………………………

Dýchejme.

Páteční čtení z ,,Mapy.“

Lyrics :
Dublin pantomime.
Lubomír Tomik

lily crowd of pixels
divided by
imaginary mirror

imagine every picture of every thing
in the highest possible resolution

sleeping in the streets
sleeping in roses
sleeps in the liquid sands
sleeping in the needles
she rides stretched happily snarling
on the backs of hedgehogs.

The Dublin pantomime is over,
the spectators did not even clap, parted and grumbled
and dispersed to the blossoming streets of Dublin
they forgot about life

to the image in the highest possible resolution
FANTASY!

....
Song No.94.

Lubomír Tomik

crazy music
and which is not

and which is,
magic rampage

I will snatch the devil's horns,
devils hooves

before I move on
for You into the deep burning sky

The secret of the will is to get up every morning,
to wake up to the world
in which You are a dream,
gentle fingering

Inspiraci ber…

… odkud přichází.

Kolem této fotografie by šlo vytvořit pavučinu příběhů…taky by to mohlo být ,,Al Caponeho vánoční listové těsto. „

Autor fotografie vánočního cukroví po vánocích je P.L. , díky za zaslání, i s kontaktem, na někoho jménem Mabon.

Řetěz: Mabon – Sláine-irské legendy- jeden z bohů.

Mabon.

Věta.

Věta.

Lubomír Tomik

slovo
je počátek všeho

slova

pěstujeme si svou vlastní mytologii.

Vypravím tisíce lodí, má Heleno!

věta 
je 
počátek,
našeho světaaaaaaaaaa
................................................
Sentence.

Lubomír Tomik

word
is the beginning of everything

words

we cultivate our own mythology.

I will send out thousands of ships, my Helen!

sentence

is
beginning,
of our world
...
A nikdo ji neřekne.

Poet Video ,,Mlžný roh.“

Mlžný roh.

Lubomír Tomik

hříšná 
sladká
roztíná noc svým paprskem
dole 
nahoře

v hlubinách

hořká 
chladná
roztíná mysl svou katanou
nahoře dole

v hlubinách

nejsladší
plná očí
vodoo tanečníce s namalovanými kostmi místo oblečení
nejsladší
.....

Fog horn.

Lubomír Tomik

sinful
sweet
it lights up the night with its beam
down
up

in the depths

bitter
cold
splits my mind with Her katana
up down

in the depths

the sweetest
full of eyes
vodoo dancers with painted bones instead of clothes
the sweetest

....

‚It’s In The Fog‘ by Darren Curtis Music , Weather 2 – Storms – Whitby Lighthouse’s Foghorn sounding. (Elliptical horn, c.1950s.) (Distant perspective.) z archivu BBC.

Whitby…

….znovu a znovu,je milion majáků na okrajích kontinentů,jeden vidím ze zahrady.

Napíši ,,Mlžný roh“a napadne mne , že by z toho možná bylo zajímavé video – ale kde vezmu zvuk majáku….. : ,,BBC archiv- a pak se dívám na :

…Whitby.

Mezitím čtu slova Maxe Plancka : ,, Realitu ,pravou podstatu existence, netvoří hmota, která je viditelná a pomíjivá, ale neviditelná a nesmrtelná energie-to je pravda.“

Když TO přijde, je to jako vlna a spláchne všechno, tsunami Tebe.

WHITBY.

Níst.

Fotografie od Nadi Lindsay na Pexels.com

….Nahráno ve Studiu Midian, v pozadí hraje Bathory – Twilight of the gods -Prologue, nejsem vlastníkem autorských práv, za to může Mág Crowleyho Tarotu, že tato slova přišla,teď, když song hraje v pozadí….beru rekordér a vznikl předchozí záznam:

Níst.

Lubomír Tomik

stín se pohne o něco dříve,
než stín sám

stín jde o něco dříve
než stín sám

stín žije o něco déle než stín sám
na kolo slunce namotán

než stín sám
než stín sám 
než stín sám

ozvěna ozvěny ozvěn,
v lesích,
na mýtinách


............

 Wodahs.

Lubomír Tomik

the shadow moves a little earlier
than the shadow itself

the shadow goes a little earlier
than the shadow itself

the shadow lives a bit longer than the shadow itself
wound on the wheel of the sun

than the shadow itself
than the shadow itself
than the shadow itself

echo of the echo of the echo
in the woods
in the clearings

.....

Napsáno během dnešního..... dne, přepsáno teď, musel jsem i když nemůžu fyzicky, přišel třetí Mág a zase jiný.
Struktura tohoto článku je poněkud chaotická, omlouvám se,padám únavou.

Fantastická komentovaná prohlídka…

…v Galerii Joži Úprky http://www.jozauprka.cz/

v Uherském Hradišti obrazem.

Galerie Joži Úprky rozhodně stojí za návštěvu.

V atmosféře jezuitské koleje stojíte v posvátném úžasu nad tím, kolik kreativity, krásy a pokory bylo v jednom výjimečném člověku.

Člověku, který napsal slova ,,PRO VĚC SAMU“.

Zamiřte do Galerie Joži Úprky odkudkoli.

Její návštěva je lekce krásy.

I teď v zimě.

Fotografie od Maksim Goncharenok na Pexels.com
Za okny Studia Midian.
Věříme.

Lubomír Tomik

i teď v zimě se některé zbytky listů snáší k zemi ve vývrtkách
divoce a rchle
nespoutaně
pomalu a ladně
zákeřně a udýchaně
na plný plyn

jsou jako my,
také se řítí odnikud nikam,
putování za krásou
.......


We believe.

Lubomír Tomik

even now in winter, some of the leaf remains drift to the ground in corkscrews
wild and fast
unrestrained
slowly and gracefully
insidiously and breathlessly
at full throttle

they are like us
also rushing from nowhere to nowhere
wandering for beauty
....

Niccolò #Paganini Poet Video

Dnes podruhé, psát pravdu je osvěžující, nelhat. Něco pro Tebe napíši , Mág. Něco pro Tebe natočím ,Mág.

Vytvořeno ve Studiu Midian. Nejsem vlastníkem autorských práv zvuku Paganinniho houslí, jen obrazu,slova Jenny v aplikaci Clipchamp. Ne v aplikaci, v nástroji. Zvuková stopa Paganiniho houslí je ztrojena a zesílena, hradba smyčců.

Tap.

Fotografie od Oussama Bergaoui na Pexels.com

……

Zrnitý.

Lubomír Tomik

,,Ťuk."

slabý tlak kladívka a
jehla prorazila lebeční kost

v explodujících barvách najednou zrnitý obraz,
šumění ticha,
řveš někde hluboko uvnitř
a nevíš o tom

ťuknutí


.....

Grainy.

Lubomír Tomik

,,Tap."

weak hammer pressure and
the needle pierced the skull bone

suddenly a grainy image in exploding colors,
the murmur of silence
you are roaring somewhere deep inside
and you don't know about it

tapping
......
Fotografie od Mike Navolta na Pexels.com

Realita. V které lebce a v čím snu a je to vůbec sen ? Když to co chceš, bylo včera?

Bizoni.

Kdo.

Lubomír Tomik

Kdo z nás udělal romantické bestie v porcelánu ?

Kdo vypustil bizony nových věků ?

Aby se řítili planinami bez konce ?

Aby šplhali po páteřích jeskynních lovců,
záblesky pochodní v tmách 
a slova na zdech jeskyní
jeskyní 
jeskyní 
jeskyní
zahalená časem,
 touhou po Tobě
.......

Who.

Lubomír Tomik

Who made us romantic beasts in porcelain?

Who unleashed the buffalo of the new ages?

To rush through the plains without end?

To climb the spines of cave hunters,
the flashes of torches in the dark
and words on cave walls
caves
caves
caves
shrouded in time
 longing for you
......

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian, music credit Exploring – Vishmak (No Copyright Music)

Autorka obrazu Lady Frieda Harrisová

Horizont.

Lyrics :

Horizon

go beyond the horizon of days
where there are fertile fields

where there are deserts and open oceans

horizons
oceans,
fertile fields
the desert
horizons and beyond them other horizons,
faces,
smiles,
there is an open ocean out there somewhere and
we are heading full steam ahead

until we fall over the edge of the world
screaming in amazement

Jaký je účel hry ?

……

Fotografie od MART PRODUCTION na Pexels.com

……..

Blues kulečníkové koule.

Lubomír Tomik

na zeleném plátně stolu,
na mě namiř tágem

a v tom nejlepším vhodném momentu
udeř

během hry se navzájem poznáme
během hry mne srazíš k zemi

aby jsi mne zase postavila
jaký je smysl hry ?

Hrát.
Nečekat, udeřit
 sweet.

Koule se na zeleném sametu nepohnula a tágo odlétlo do dálky,
zapíchlo se do trávy
probodnutá zelená se zbytky prachu modré křídy, rozfoukané vzrušením z příštího okamžiku.


Hrát.


.....

Blues of pool ball.

Lubomír Tomik

on a green table cloth,
point the cue at me

and at the best opportune moment
hit

we get to know each other during the game
you knock me down during the game

to stand me up again
what is the point of the game

Play.

Don't wait, strike,
sladce.

The ball did not move on the green velvet and the cue flew into the distance,
stuck in the grass
pierced green with remnants of blue chalk dust, fanned by the excitement of the next moment.


Play.

........

Xmas gift

Late, but still, sometimes it's slowly ....different and better.Music credit to LonePeakMusic
 Lyrics:

when the bone is cooked long enough...
when the bone is cooked long enough
acquires a special shine

...and while cooking the bones:

 XMAS GIFT by Allen Ginsberg

I met Einstein in a dream
Springtime on Princeton lawn grass
I kneeled down and kissed his young thumb
like a ruddy pope
his fresh face broad cheeked rosy
“I invented a universe separate,
something like a Virgin” –
“Yes, the creature gives birth to itself,”
I quoted from Mescaline
We sat down open air universal summer
to eat lunch, professor’s wives
at the Tennis Court Club,
our meeting eternal, as expected,
my gesture to kiss his fist
unexpectedly saintly
considering the Atom Bomb I didn’t mention,

New York, December 14, 1972

Allen Ginsberg – from “Mind Breaths – Poems 1972-1977″