Jestli..

…existovalo jedno perfektní TEĎ, bezchybné splnění snu, stalo se asi přibližně před dvěma hodinami před přibližně dvaceti lidmi.

NIKDY se nevzdávejte.

NIKDY.

A to jsem před třemi lety psal NAVŽDY a pořád to je a pořád se to děje a pořád se to děje ,

děje.

,,Its a full of …..“ , že pane Kubricku, je to zatraceně neuvěřitelné !

Jedinou jistotou…

je změna.

Po roce na mém YouTube má ,, Medová katastrofa“ čtyři sta shlédnutí, velký díky patří všem zúčastněným a jak jinak, na začátku byl Alan Moore, Smax, postavička v pozadí panelu , ztroskotaný Pú.

Video bylo nastaveno jako hlavní, čas aktualizace .

Sky.

Jedl ?

Lubomír Tomik

Jedl jsi někdy oblohu
jedl jsi někdy mlhu
jedl jsi někdy mráz

Jedla jsi někdy kouř na hlubokým údolím? 

triky,
triky a pověry

každý den můžou narůst křídla
každý den je může někdo upižlat ostrým rezavým nožem

buňky tam jsou a čekají
SLOVA jsou buňky,
mezihvězdný pohon

....
did he eat?

Lubomír Tomik

Have you ever eaten the sky?
have you ever eaten fog
have you ever eaten frost

have you ever eaten smoke in the deep valley?
tricks,
tricks and superstitions

every day they can grow wings
every day someone can stab them with a sharp rusty knife

the cells are there, waiting
WORDS are cells,
interstellar drive

....
Karta Crowleyho Tarotu je ,,The Art."
Musíme poslouchat volání můz, zkus mě chytit, zkus!