Memories.

Vzpomínky.

Lubomír Tomik

vzpomínky se tváří že se nestaly
vzpomínky se usmívají i mračí,

přikryté Tebou,
co hrdlo ráčí,
plné horké hrnky voňavých deja -vu

zasyčet a zasytit stačí,
vzpomínky

....
Memories.memories pretend they didn't happen
memories smile and frown

covered by you
what's in the throat
full of hot mugs of fragrant deja-vu

it's enough to hiss and satiate,
memories
...

Lava stones.

Fotografie od Bju00f6rn Austmar u00deu00f3rsson na Pexels.com

A siréna.

Lubomír Tomik

vlnám zpívej na útesech,
tanči na lávových kamenech

vlna za vlnou
den za dnem

vlnám zpíváš na útesech
tančíš na lávových kamenech

nepochybuj ani na moment,
jeden moment

vlnám zpívali jsme na útesech
tančili jsme na lávových kamenech
my,
bezední

ubrusy,
stoly,
hudba,
hostina je připravena

už dávno vše začalo
….
And the siren.

sing to the waves on the cliffs
dance on lava stones

wave after wave
day after day

you sing to the waves on the cliffs
you dance on lava stones

don’t doubt for a moment
one moment

we sang to the waves on the cliffs
we danced on lava stones
we,
bottomless

tablecloths,
tables,
music,
the feast is ready

it all started a long time ago

….