A…

tady budeme číst 8.12.22. Rozsvícených oken přibývá.

Číst ? Dnes mne napadlo, že jsem si vlastně ,,Mapu Kontinentu Tvého Srdce“ přinesl zpět z okraje světla,z druhé strany…v takových chvílích jako je teď,REALITA mizí.

Návrh filmového scénáře:

Někdo se s někým setká, něco se stane, tunel, světlo,hlas, návrat,tracheotomie, objevují se první slova, záhadná kniha z druhé strany se napíše sama a sama si najde svého vydavatele a obálku vytvoří A.I. v neskutečnu a stopy této knihy vedou až k Faustovu domu . Někdo se s někým nesetká, nic nebo něco se stane, vřeští milion Schroedingerových koček zamotaných do Moebiových pásek.

-Hmmmm. – řekl člen komise.

– Nepravděpodobné.Dál ?-

A ten chlápek začal psát na tuto stránku tento displej právě TEĎ. Takhle moc je teď skutečné.

Myšlenka Slovo Displej Slovo Myšlenka Ty.

IF.

Jestli.

Lubomír Tomik

jestli
je tady něco
kde je to tady

jestli
 tady není nic
obráceno k nám zády

jestli
máš otevřené oči 
sedíš v troskách vysílacích stanic

jestli 
přežiješ 
jednu z krvelačných štvanic

jestli nás nezmění kombinace
rozervané mysli a rozpálených těl,
pak už nic

jestlI........If.

...

if
there is something here
where is it here

if
  there is nothing here
with its back turned to us

if
your eyes are open
you are sitting in the ruins of broadcast stations

if
you will survive
one of the bloodhounds

if the combination doesn't change us
torn minds and hot bodies,
then nothing

if...

...a karta Crowleyho Tarotu je ,,Hvězda" ovšem tohle je příspěvek bez obrázků, na obrazu Lady Friedy Harrisové je modrá žena vylévající pohár plný tkání žil a vlásečnic, a dalším pohárem se polévá opřena o planetu a její vlasy jsou rozsypané diamanty, spirála uvnitř spirály.
TONTLFAPO

Už můžeme.

Už můžeme.

Lubomír Tomik

vypustit morové psy
a než doběhnou,
rozpadnou se v prach

obojky zachrastí,
zazvoní o zem

v temnotách,
temnotách

rozsvitit světlo svých slov,
můžeme,
kdykoli

už můžeme
………………..


We can now.

Lubomír Tomik

release the plague dogs
and before they catch up
crumble to dust

collars rattle
it rings on the ground

in the dark
dark

shine the light of your words
we can
whenever

we can now

……………………………………………………..

,,Královna Mečů.“

Už můžeme.Můžeme se nechat rozsekat na kousky, Někdy někdo je složí, někde, těžké puzzle dní.

A když ne, bude na něj padat právě ten prach z morových psů, vítr, vítr,vítrrrrrrrr, vítr.