Něco…

…. něco se děje, určitě, nepojmenované, nepojmenovatelné, zdá se že jsem nepatrným ozubeným kolečkem v něčem větším, čemu přesně moc nerozumím, kypí to pod povrchem dní, ale vře, když se podíváš z jiného úhlu pohledu na vše kolem, vidíš hořící souhvězdí,nebo ne…tohle je už zpropadeně dlouhá věta jako borovicové listí v zrcadlovem světě světě zrcadlovém,cenok dnekonec end

Loďmistře!

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian TEĎ, po noci beze spánku, moje nohy nejsou zlámané kormidla,moje svaly nejsou potrhané plachty, sakra tam někde je Kontinent!

Shipmaster.

Lubomír Tomik

everything takes place in grey
everything takes place in a fog

what is the structure of the songs
what is the structure of raindrops

what is the structure of your smile

the softest
the most amazing

Shipmaster! though the Golden Hind  heads for the sargassum trap,
moves
still floating

who cares about torn sails
the broken rudder and the seeming infinity of the ocean around
there somewhere
there somewhere

is the mainland
continent.

.....

Prvních třicet vteřin hudba My Dying Bride, nejsem majitelem autorských práv, takhle to MUSELO být.

Tluču pěstmi do zdi až odpadává omítka, zůstane jen obnažené maso cihel, cihly jsou cihly jsou cihly, vytvoří zeď, vytvoří chodby,