Tři.

Fotografie od Ben Phillips na Pexels.com

…..

Tři .

Lubomír Tomik

tři radioaktivní úhoři mrskli ploutvemi
a zmizeli v šedém nenávratnu hlubiny

tři myšlenky na tři slova
znovu a znova

,,Jsem tak ozářený Tebou !"


.....

Three.

Lubomír Tomik

three radioactive eels flapped their fins
and disappeared into the gray abyss of no return

three thoughts for three words
again and again

"I am so irradiated by You!"
...

Values.

Fotografie od Josh Sorenson na Pexels.com

Nálady.

Lubomír Tomik

kdo určí co je hodnota a jaká,
kdo určí Tvoji náladu

kdo vede rabující dav
kdo je jiný
kdo nečíhá v temnotách

a když si brousí mysl
nálady jsou přítěž

nálady jsou krysy na něž je potřeba nalíčit pasti,
než se prokoušou trupem 
a loď půjde ke dnu

Usmála se kdysi dávno,
nálady jsou kruhy na hladině v nichž chybí trosečníci,

dobrá, hodno ..... TY

.

Moods.

Lubomír Tomik

who determines what value is and what,
who determines your mood

who leads the marauding mob
who is different
who does not lurk in darkness

and when he sharpens his mind
moods are a burden

moods are rats for which traps 
need to be made,
before they crawl through the hull
and the ship will go down

She smiled once upon a time
moods are circles on the surface in which castaways are missing,

good, good ..... values.....  YOU

…..

Původně jsem to nechtěl napsat, ale slovo z jedné z Tvých posledních zpráv se mi vynořilo na hladinu mysli jako ten záchranný kruh v němž chybí trosečník a karta Crowleyho Tarotu za zvuků Djáknin od Solstafir je …jsou čtyři Hole – ,,Uskutečnění.“

Ano , napsal jsem to, jen v češtině slovo ,,hodnoty“ už obsahuje TY, obsahuje Tebe…. a i když si myslíš, vytváříš hodnoty, jdeš za nimi jako býk za červeným kusem látky a zapomněla jsi, že ve slově ,,hodnoty“ se skrýváš TY.