reakce

Reakce.

Lubomír Tomik

fyzická reakce
když řeknu
pojďme udělat něco bláznivého dnes

fyzická reakcce když řeknu
pojďme otevřít dveře zítřka

fyzická reakce když řeknu
pojďme se proletět do souhvězdí Labutě a zpět

není to v hrdle,
je to ve způsobu života


..........................
Reaction.

Lubomír Tomik

physical reaction
when i say
let's do something crazy today

physical reaction when I say
let's open the door tomorrow

physical reaction when I say
let's fly to the Cygnus constellation and back

it's not in the throat
it's in the way of life

.....
Všechno nebo nic. A všechno je jen všechno.