Toadstools.

Fotografie od Cadman Rossignoli na Pexels.com

Podobno.

Lubomír Tomik

podobno klobouku očí velikonočních hlav zírající na nebe nad oceánem

podobno muchomůrkám zírajícím na stromy nad pasekou

s kapkami medu
s kapkami jedu

možná obojího

....

Similarly.

Lubomír Tomik

similar to the hat of the eyes of Easter heads staring at the sky above the ocean

similar to the toadstools staring at the trees above the clearing

with drops of honey
with drops of poison

maybe both
...

I když se někdy zdá vše ztraceno, nikdy se nevzdávej, nikdy.

Po požití otrávené houby následuje výplach žaludku.

,,Požitím bijícího srdce lasičky, lze být Bohyni blíže.“

Výplach žaludku v tomto případě není nutný, být Bohyni blíže je důležitější.

Z audioknihy ,,Mapa kontinentu Tvého srdce“ ,vytvořeno ve Studiu Shark, zvukové efekty srdce a polknutí tamtéž.

Úsměv.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Bezčasí.

Lubomír Tomik

svázal nás čas,
každé ráno se prostříháváme z kokonů včerejška

svázal náš čas
někde všechno je

někde jsou nehrané songy na gramofonové desce života,
někde jsou drážky které čekají na sejmutí stopy

jen my to nevidíme,

svázal nás čas
svázal nás čas

sníme spolu snili jsme spolu budeme snít spolu
čas nic neznamená

když někde jsi nebo nejsi
když věříš

tato neděle plave v bezčasí,
za okny šedo,
ticho,

spadané listí
úsměv,
protože už jednou byl,
nemůže zmizet,
úsměv ,
nejkrásnější obraz,
úsměv na Tvé tváři.


....
Timeless.

Lubomír Tomik

time bound us
every morning we cut ourselves out of the cocoons of yesterday

bound our time
everything is somewhere

somewhere there are unplayed songs on the gramophone record of life,
somewhere there are grooves waiting to be removed

we just don't see it

time bound us
time bound us

we dream together we dreamed together we will dream together
time means nothing

when you are somewhere or you are not
when you believe

this sunday floats in timelessness
behind the windows gray
silence,

fallen leaves
smile,
because he was once
can't disappear
smile,
the most beautiful picture
smile on your face

...