Buenos Aires.

Fotografie od Wesley Souza na Pexels.com

 Buenos Aires.

Lubomír Tomik

před sto lety,
nenechej ani jednu vlnu vlát ve větru,
jednu pavučinu
klenot šepot hřmot
zvláštní dotek,
před sto lety,
zítra
před sto lety,
nenechej ani jednu vlnu vlát ve větru,
jednu pavučinu
klenot šepot hřmot
zvláštní dotek,
před sto lety,
zítra
před sto lety,
nenechej ani jednu vlnu vlát ve větru,
jednu pavučinu
klenot šepot hřmot
zvláštní dotek,
před sto lety,
zítra

............
Buenos Aires.

Lubomír Tomik

a hundred years ago
don't let one wave blow in the wind
one web
jewel whisper thunder
special touch
a hundred years ago
tomorrow
a hundred years ago
don't let one wave blow in the wind
one web
jewel whisper thunder
special touch
a hundred years ago
tomorrow
a hundred years ago
don't let one wave blow in the wind
one web
jewel whisper thunder
special touch
a hundred years ago
tomorrow
....


Ona.

Smích.

 Smích.

Lubomír Tomik

myš se potápí v ementál
a Ty do stínu smazaných fotografií

světlo vedle světa svět vedle světla
dříve nebylo zvykem hýbat kamerou 
 vše se řešilo

stři
hem
střihem
střihem rána

nebylo zvykem být naživu, 
hrát na nejkrásnější strunu tam uvnitř Tebe,
zemětřesení,
střih
ráno bez Tebe

úsměv je skutečné TEĎ

smíchem
smíchem
smíchem střihem


....................................

Laughter.

Lubomír Tomik

the mouse dives into the emmental
and You into the shadow of deleted photos

light next to the world world next to the light
before, it was not customary to move the camera
  everything was resolved

by cu
t
cut
cut the morning

it was not customary to be alive
playing the most beautiful string inside You,
the muscle one,
earthquake,
shear
morning without You

the smile is real NOW

laughing
laughing
with a laugh c
ut

……

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12