Playlist.

Fotografie od Andrea Turner na Pexels.com

Playlist.

Lubomír Tomik

/STOP/ žádný nehraje

když nepůjdeš dál,
v zákulisí tě zastaví chlápek -Máš oheň?-

a nezajímá ho odpověď

chladný záblesk

každá řasa

 je dýka a zamrkáš a na gramofonu místo jehly nůž 
vpisuje vyřčené příběhy
  vrhači nožů přijdou o práci

a na gramofonu playlist jehly
playlist smutku

naštěstí to bylo kdysi,
kdy ještě byla elektřina

....
Playlist.

Lubomír Tomik

/STOP/ none plays

if you don't move on,
a guy stops you in backstage -Do you have a fire?-

and he doesn't care about the answer

cold flash

every eyelash

 is a dagger and you blink and on the gramophone there is a knife instead of a needle
 types in the told stories
 knife throwers lose their jobs

and a needle playlist on the record player
sadness playlist

luckily it was once upon a time
when there was still electricity

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

time dating

Fotografie od Andrey Grushnikov na Pexels.com
časové datování.

Lubomír Tomik

časové datování,
půlnoční toulání,
marnotratné rozhodování nemáš ráda

časové datování,
neznámé,
mohlo to být před třemi lety,
mohlo to být před milionem a půl minut
mohlo to být včera
zítra


.........
time dating.

Lubomír Tomik

time dating,
midnight wandering
you don't like wasteful decision-making

time dating,
unknown,
it could have been three years ago
it could have been a million and a half minutes ago
it could have been yesterday
tomorrow