Ivory carving.

Prasknutí.


Lubomír Tomik

jako když v dálce praskne

jako když v dálce prskla raketa ohňostroje

jako by dole bylo nahoře

teď,

začala pršet slonovina,

vyřezával jsem pak siluetu Tvého těla

trpělivě,
ladně
....

Rupture.

Lubomír Tomik

like a crack in the distance

like a firecracker rocket crackling in the distance

as if below were above

now,

it started raining ivory

I then carved the silhouette of Your body,

patiently
gracefully

....

"Tarot by se dal přirovnat k Božské knize obrazů...a snad i k nebeské šachové partii, kde trumfy představují entity, které se na svých cestách přes šachovnici čtyř živlů pohybují respektujíc zákony, jež samy vytvářejí."

Lady Frieda Harrisová


Over Tyre.

Objekty.

Lubomír Tomik

příď vykládaná slonovinou,
objekty nad Týrem

my,
měníme se v čase jako nouzové hřebíky

někdy máš a oči a nevidíš
někdy máš srdce a necítíš

každým tím jedním nouzovým hřebem všednosti
přibíjíš Alexandra v Tobě
na bránu Týru

létající štíty,
každý z nich ,
oddělí hlavu od krku švihem,
nekrásnějším obloukem,
křivkou Tvých zad
...

Objects.

Lubomír Tomik

bow inlaid with ivory,
objects above Tyre

we,
we change through time like emergency nails

sometimes you have eyes and can't see
sometimes you have a heart and you don't feel

with every single emergency nail of the mundane
you nail the Alexander in you
to the gate of Tyre

flying shields,
everyone of them ,
separates the head from the neck with a swing,
the most beautiful arch,
the curve of your back
.....