Zpěv v ráhnoví.

Zpěv v ráhnoví.

Lubomír Tomik


,,Ó kysané zelíííí"

,,Johoho"

,,Kysané zelí, v podpalubí"


a kapitán s dřevěným papouškem a nohou na rameni houkl od kormidelního kola na mužstvo -

,,Jak se jmenuje Vaše milá ?"

,,Kurdějová Mollyyyyyyyyyyyyy ! "

odpověděli sborově muži v ráhnoví a začali se kácet z výšky stěžňů do moře hladkého jako zrcadlo

-ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-


-Molly. Hm.- zabručel si kapitán pod vousy, které ani neměl a vykročil ze zrcadla.

Povídačky .


......
Singing in the rafters.

Lubomír Tomik

"Oh Sauerkraut"

"Joho"

"Sauerkraut, below deck"


and the captain, with a wooden parrot and a foot on his shoulder, hooted from the wheel to the crew -

"What's your sweetheart's name?"

"Scurvy Mollyyyyyyyýýýýýýý! "


replied the men in the boom in chorus and began to fall down from the height of the masts into the mirror-smooth sea


"-ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-"


- Molly. Hm.- the captain grunted under his beard, which he didn't even have, and stepped out of the mirror.

-Short stories.Scurvy. Of course.Hm-

Shot.

Antique Firearms – Elizabethan Matchlock Gun, single shot fired.

…..

Výstřel.

Lubomír Tomik

výstřel ze startovní pistole který ještě nezazněl,
pohled do očí který ještě nebyl vržen,

šlehnutí šílenství jako kopřivou přes dlaně,
doprovodná hudba - brnkání na žebra

výstřel,
okamžik,
zmáčknutí spouště,
zvuk,

na nic nečekáš a tak je to správně,
výstřěl už MOHL zaznít,
jen my o tom stále nevíme a stále spíme a stále sníme
nečekáme


.


Shot.

Lubomír Tomik

a shot from the starting gun that has not yet been fired,
a look in the eyes that has not yet been cast,

whipping madness like nettles across the palms,
accompanying music - strumming the ribs

shot,
moment,
pressing the trigger,
sound,

you don't wait for anything and that's right
the shot COULD have been fired
only we still don't know about it and still sleep and still dream
we don't wait

...

Jak se časy mění.