Ulicí za bouře.

Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

….

Ulicí za bouře.

Lubomír Tomik

přízrak se mihnul ulicí   / plnou zeleně /
myšlenky na Ni         /zcela černou/
nádherné pasti         /zatáhlo se/

/přichází!/

vítr čechrá koruny stromů, listí pokouší   , rveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

/nemožné / neskutečné

Tvůj šepot v nočním pokoji,
kde hvězdy jsou louče,

z překrásného rámu sejmi obraz,
ulicí absence za bouře citu
přízrak,
host,
Ty.
....

Stormy streets.

Lubomír Tomik

the ghost flashed down the street    / full of greenery /
thoughts of Her                 /all black/
wonderful traps                 /it got cloudy/

/coming!/

the wind rustles the crowns of the trees, temptate the leaves, rustlesssssssssssssssssssss

/impossible / unreal

Your whisper in the night room
where the stars are rays

take the picture from the beautiful frame
through the streets of absence for storms of feeling
ghost,
guest,
me.

..chews crowns of thorns …

Fotografie od YEu015e na Pexels.com

……

Peří draků.

Lubomír Tomik

peří dračí,
rozeseto do úhlů

minaretů taburetů
kočičích vousů

peří račí
křiklavé

klepety posvěcené
cenné

co je to cena ?
kdo první napsal písmena zkázy
a pak je řekl nahlas

cena je drak 
který na konci připlachtí 

žvýká trnové koruny

na planinách pouští
s každým zábleskem 

Aladinových lamp,
rosteme s každou krvinkou


....

Dragon feathers.

Lubomír Tomik

dragon feathers
scattered in angles

minarets of stools
cat whiskers

crayfish feathers
gaudy

claws sanctified
valuable

what is the price
who first wrote the letters of doom
and then said them out loud

the price is a dragon
which sails in at the end

chews crowns of thorns

on the plains of the desert
with every flash

Aladin's lamps,
we grow with every blood cell
with every word
...