Záznamy o návštěvnících.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

…….

Visitor records.

Lubomír Tomik

devils flow in ranks
eyes white as ripe cheese cakes

rolling uphill from the cephalopod

visitor records
they didn't know what to do

someone clipped the wings of the angels
beards and all
  did not match records of the Fall ,

it was necessary to burn the files of Heaven
and start again,
again
again
again

every day again

Záznamy o návštěvnících.

Lubomír Tomik

ďáblové proudí v řadách,
oči bílé jako zralé koláče sýrů

kutálejících se do kopce z hlavonožce

záznamy o návštěvnících
nevěděli co dělat

andělům někdo přistříhl křídla,
vousy a vůbec ,
záznamy o Pádu neodpovídaly,

bylo nutné spálit kartotéky Nebe
a začít znovu.